Työ työttömien parissa

Diakoniatyö on tiiviisti mukana työttömien tukiverkoston rakentamisessa Mikkelissä. Tärkeimpinä yhteistyötahoina ovat Mikkelin Työttömät ry, Työvoimatoimisto, Palvelukeskus Reitti sekä kaupungin sosiaalitoimi.

Lisäksi seurakunta tarjoaa työttömille leirejä, leiripäiviä tai retkiä.

Työttömien parissa tehtävän työn vastuuhenkilö
diakoni Päivi Haltsonen
puh. 0400 143 258

diakonissa Jenni Joki 
puh. 0400 143 252