Oikeus tulla vastaan

”Onhan minulla oikeus tunteisiini. On sinun syytäsi, että voin huonosti. Minulla on oikeus vihata, koska olet niin ärsyttävä. Minulla on oikeus kertoa mielipiteeni, kertoa, että vihaan sinua. Minulla on oikeus.” 

Vihapuheeseen, henkisen väkivallan yhteen muotoon, voi törmätä parisuhteessa, perheessä, työpaikalla, ystävyydessä tai netissä. Kyse on vallan väärinkäytöstä, joka voi nousta ajatuksesta, että minä olen sinua arvokkaampi ja parempi. Jokaisella on oikeus tunteisiinsa, mutta aikuisen vastuuseen kuuluu, mitä tunteillaan tekee. Toinen ihminen saa ärsyttää, mutta ärsytyksen tunne ja siihen reagointi on sen vastuulla, joka sitä kokee.

Mitä lähempänä toinen on, sitä enemmän erilaisia ja voimakkaita tunteita herää.  Aikuisuuteen kuuluu omien tunteiden erottaminen toisen tunteista. Aikuisuuteen kuuluu myös inhimillisyys ja erehtyminen sekä sen näkeminen ja myöntäminen.  Aikuisuuteen kuuluu sen myöntäminen, ettei itsekään ole täydellinen tai muita parempi. Kun on loukannut toista, on aika katua ja pyytää anteeksi. Kyky empatiaan on aidon vuorovaikutuksen edellytys. Samaistumisen kautta inhimillisyys tulee ymmärrettäväksi. Samaistumisen kautta ihmisen pyhyys tulee näkyväksi.

Jokainen meistä on ollut joskus viaton lapsi, pieni ja muista täysin riippuvainen. Vastasyntyneessä lapsessa ihmisen pyhyys näkyy selvimmin.  Joulun lapsi muistuttaa meitä ihmisen ainutlaatuisuudesta, arvokkuudesta ja pyhyydestä.  Aikuisuus on kasvamista ja vastuunottamista, jossa välillä onnistumme ja välillä emme. Aikuisuus on matkan tekemistä, ei perillä olemista. Niin kauan kuin haluamme kasvaa, kohdata toisen ja kunnioittaa toista, joulun lapsen sanoma ei ole unohtunut meiltä.

 

Sari-Annika Pettinen

Kirjoittaja on perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, jonka alaisuudessa on myös oppilaitos- ja kansainvälinen työ sekä sairaalasielunhoito. Johtamistöiden lisäksi hän tekee perheneuvonnan asiakastyötä eli tapaa yksilöitä, pareja ja perheitä, jotka kaipaavat keskusteluapua erilaisissa elämänkohdissa.

Teksti on julkaistu Polussa 9.12.2015