Kirkkoherranviraston hinnasto


Virkatodistusten, sukuselvitysten, sukututkimusten ja sukuselvityspalvelun maksut


Virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimukset 1.6.2015 lähtien:

Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) on maksuton.

 

Maksulliset todistukset

1) kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin 1 §:ssä tarkoitetusta todistuksesta 9 €;

2) manuaalisesti laaditusta todistuksesta:
    a) 9 €, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;
    b) 9 €, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä  avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;
    c) 30 € muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä todistuksesta peritään 30 € ja jokaisesta seuraavasta 9 €;

3) sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 30 €; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna
     jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 €;

4) tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 30 €; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna
     jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 12 €;

5) kirkkoherranviraston tai keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta 9 € sivulta.

Todistus on 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla manuaalisesti laadittu silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tai kun todistus käyttötarkoituksensa vuoksi muutoin edellyttää erikseen laatimista.

 

Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 €, joka sisältää laskutuksen ja postituksen. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.

Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 €.
Maksukehotuksesta veloitetaan 5 €.

 

Virkatodistusten ja sukuselvitysten maksuista määrää kirkkohallitus kirkkolain 16 luvun 2a§:n (619/1998) nojalla.