Hyvä teko tarttuu – hanke

osallisuuden ja vapaaehtoisuuden kehittäminen Mikkelissä

1.9.2019 – 4.6.2022

 

Rivissä logot hyvä teko tarttuu, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Eu-sosiaalirahasto, Vipuvoimaa-logo sekä Ely-keskuksen logo

 

Hyvä teko tarttuu -hanke toi seurakunnan vuotuiseen toimintaan uusia toimintamuotoja, joita innokas vapaaehtoisten joukko jatkaa edelleen hankkeen päättymisestä huolimatta. Hyvän mielen kirjoittajat -ryhmä kokoontuu säännöllisesti. Hanke vahvisti ja toi näkyväksi seurakunnassa tehtävää taide- ja kulttuurityötä. Nuorten luontotoiminta lisäsi omalta osaltaan luonnossa liikkumisen ja luonnon monimuotoisuuden arvostamista. Yhteisen tekemisen kautta hanke on mahdollistanut osallisuuden kokemuksen, vähentänyt yksinäisyyttä ja lisännyt yhteisöllisyyttä. 

 

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan hanke osallisti mikkeliläisiä työikäisiä vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä seurakunnan työntekijöiden ja eri alojen toimijoiden kanssa. Hanke kutsui ihmisiä lisäämään iloa ja onnellisuutta sekä omaan että toisten elämään kohtaamalla lähimmäisiä, avuksi olemisella ja yhteisöllisyydellä. Vapaaehtoistoimintaan kehitettiin helposti lähestyttäviä ja toteutettavia, monipuolisia osallistumismuotoja jo olemassa olevien toimintojen lisäksi. 

Toimintamallien kuvaukset

Pääset lukemaan hankkeen toimintamallien kuvaukset klikkaamalla alle listattuja linkkejä. Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Rakenteellinen osallisuus seurakunnassa

Hyvän mielen julkaisut - toimintamallin kuvaus

Taide seurakunnassa - toimintamallin kuvaus

Nuorten luontotoiminta - toimintamallin kuvaus

Kädentaitoja sydämellä - toimintamallin kuvaus

Hyvä teko tarttuu hankkeen logo.

Hankkeen toimenpiteet

  • Kartoitetaan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa ja Mikkelissä toteutettavia vapaaehtoistyön muotoja.

  • Kehitetään uusia osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan muotoja kokeilukulttuurin keinoin.

  • Kehitetään lisää yhteisiä toimintamalleja ja -tapoja Mikkelin vapaaehtoistoimijoiden kesken.

  • Järjestetään vapaaehtoisille, yhteistyökumppaneille ja työntekijöille osallisuutta vahvistavaa koulutusta.

Hankkeen tuloksena

  • Yhä useampi haluaa tehdä hyvää eli osallistua vapaaehtoistoimintaan.

  • Työikäisten mikkeliläisten osallisuus vahvistuu ja hyvinvointi lisääntyy.

  • Ulkopuolisuuden kokemukset vähenevät.

  • Työelämävalmiuksia vahvistetaan.

  • Kansalaistoimijalähtöinen toimintapa vahvistuu Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan rakenteessa.

Hyvä teko tarttuu- hanke on Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittama Euroopan sosiaalirahastosta.

Seuraa Instagramissa: hyva_teko_tarttuu

Hankkeen yhteistyökumppanit

Etelä-Savon TE-toimisto, Mikkelin Työttömät ry, Etelä–Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry Estery, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Mikkelin kaupunki, Kirkkohallitus ja Meijän Mikkeli- hanke. Yhteistyötä tehdään myös muiden osallisuutta ja vapaaehtoisuutta vahvistavien tahojen kanssa.