Partio

Partiossa opitaan tekemällä, toimitaan ryhmässä ja ollaan paljon luonnossa. Partiossa saa uusia käytännön taitoja ja oppii toimimaan yhdessä muiden kanssa sekä ottamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja ympäristöstä.

Partiossa on kuusi ikäkautta. Jokainen ikäkausi tekee sille suunniteltuja tehtäviä viikoittaisissa kokoontumisissa.  Lisäksi kaikki käyvät leirillä, retkillä ja tapahtumissa muutaman kerran vuodessa. 

0-7 –vuotiaat perheineen voivat osallistua perhepartioon
7-9 -vuotiaat ovat sudenpentuja
10-12 -vuotiaat seikkailijoita
12-15 -vuotiaat tarpojia
15-17 -vuotiaat samoajia
18-22 -vuotiaat vaeltajia
yli 22 -vuotiaat aikuisia

Paikallisesti partiotoimintaa järjestävät partiolippukunnat, jotka toimivat vapaaehtoisvoimin. Suurin osa vapaaehtoisista on nuoria, mukana on myös merkittävä määrä aikuisia.

Suomen Partiolaiset kerää jäsenmaksun.  Leirille, retkille ja tapahtumiin on yleensä osallistumismaksu. Lisäksi partiovarusteisiin kuluu jonkin verran rahaa.

Seurakunta tukee partiotoimintaa

Seurakunta tekee ja tukee partiotoimintaa lippukunnittain ja alueellisesti mm. rahallisesti, koloiltojen, retkien, leirien ja tapahtumien muodossa. Seurakunnassa toimii tällä hetkellä viikoittain 10 partioryhmää, joiden toiminta on suunnattu ikäryhmittäin 7-16 vuotiaille. Tämän lisäksi toimintaa järjestetään säännöllisesti alle kouluikäisille perheineen (perhepartio) sekä aikuisille.

 

Lisätietoja seurakunnan lippukunnista löydät:

Mikkelin Toimenpojat ( linkki vie Mikkelin Toimenpoikien Facebook-sivulle)


Mikkelin alueella toimii yhteensä 8 lippukuntaa. Lisätietoja aluetoiminnasta ja lippukunnista (linkki vie Mikkelin seudun partiolaisten Facebook-sivulle)
 
Viikkotoimintaan otetaan mukaan kaiken ikäisiä ympäri vuoden! Syyskausi elo-joulukuu ja kevätkausi tammi-toukokuu.