Kirkon ääni, minun ääni, äänestäminen

Seurakuntalainen sanoo, että hänellä on erilainen kanta samaa sukupuolta olevien vihkimiseen kuin kirkolla.

Erilainen mielipide kuin emeritus arkkipiispalla Kari Mäkisellä, jonka mielestä ihmiset pitäisi vihkiä kirkollisesti avioliittoon samoin menoin, vaikka he olisivat samaa sukupuolta?  Vai onko mielipide erilainen kuin kirkolliskokousedustajien enemmistöllä, jonka mukaa avioliitto kuuluu vain heteroseksuaaleille?

Luterilaisessa kirkossa ei ole Paavia eikä muutakaan instanssia, joka sanelisi kirkon mielipiteen oikeaa ja väärää koskevissa asioissa. Meidän kirkossa luotetaan, että kaikki mieleltään terveet ihmiset tietävät oman järkensä ja omantuntonsa avulla, sen mikä on oikein ja mikä väärin kussakin tilanteessa. Kirkko ei ole täällä kertomassa ihmisille sitä mikä on oikein mikä väärin. Oman sydämen lisäksi moraalisoijia riittää jokaisen ympärillä muutenkin.

Kirkon asia on armo. Kirkon kantaa tarvitaan, kun ihminen tietää eläneensä väärin.  Silloin kirkon mielipide on, että sinä et ole menettänyt ihmisarvoasi, vaikka olet elänyt vääriin. Sinä kelpaat. Riittää että olet ihminen, Jumalan luoma ja Kristuksen kalliisti verellään ostama.

Toki kirkossa on valtarakenteet. Kirkolliskokouksessa päätetään esimerkiksi siitä, saammeko me papit rangaistuksen jos vihimme samaa sukupuolta olevia avioliittoon. Siihen mitä kirkolliskokous päättää tästäkin asiasta, voit vaikuttaa äänestämällä syksyn seurakuntavaaleissa. Sinulla on mielipide. Syksyn vaalien kautta se vaikuttaisi kirkon toimintatapoihin.

Heikki Karasti