Mikkelinpäivä

Syyskuun viimeisenä sunnuntaina vietetään kirkoissa pyhäpäivää, jonka nimenä on Mikkelinpäivä. Kirkoissa silloin luettava evankeliumi päättyy Jeesuksen sanoihin:

”Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja.” (Matt. 18:10)

Mikkelin tuomiokirkon lasimaalauksessa on kuvattuna arkkienkeli Mikael taistelussa pahuuden valtoja vastaan. Lasimaalauksen sijoittuminen juuri Mikkelin tuomiokirkkoon viittaa osaltaan myös siihen, miten Mikkelin kaupunki on saanut nimensä juuri arkkienkeli Mikaelin mukaan. Kaupunkimme on tässä suhteessa omaa luokkaansa kaupunkien joukossa. 

Raamattu puhuu paljon enkeleistä sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa. Enkelit ovat osa Jumalan luomaa näkymätöntä maailmaa. Kuvatessaan enkeleitä, Raamattu ilmoittaa heidän keskeisen tehtävänsä sanoilla:

”Eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä? Heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden.”(Hepr. 1:14)

Kun me tarkastelemme sitä kuvaa, jonka Raamattu välittää meille enkeleistä, huomaamme pian, miten voimakkaita enkelit ovat. He toteuttavat Jumalan antamia tehtäviä maailmassa. Enkelit toimivat Jumalan antamilla valtuuksilla.

Kun me sitten ajattelemme pieniä lapsia, joista Jeesus puhuu Mikkelinpäivän evankeliumissa, ymmärrämme heti, miten avuton ja heikko pieni lapsi on. Lapsi tarvitsee suojaa ja huolenpitoa. Jeesuksen toiminnassa me näemme myös sen, miten tärkeitä ja arvokkaita pienet lapset ovat Jeesukselle. Opetuslasten estelyistä huolimatta, Jeesus kutsui lapset syliinsä, asetti kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä, Mark. 10:16)

Mikkelinpäivän sanoma asettaakin meidät aikuiset suuren vastuun paikalle: ”Miten me kohtelemme näitä kaikkein pienimpiä?” Heitä, jotka Jeesus asettaa esimerkiksi Taivaan kansalaisuudesta. Näiden kaikkein pienimpien enkelit näkevät joka hetki Taivaallisen Isän kasvot. Kaikkein pienimmillä ja kaikkein heikoimmilla onkin kaikkein suurin suojelija.

Tervetuloa kirkkoon: Jumalan sanan, ehtoollisen ja Pyhän Hengen kosketusetäisyydelle.

Erkki Laine, kappalainen