Kirkkoherranviraston palvelut

 

Avoinna

Kirkkoherranvirasto on koronaviruksesta jotuen kiinni toistaiseksi, mutta
yhteydenotot puhelimitse ja sähköpostilla hoidetaan
 ma-pe klo 9-11 ja 12-14. 

Huom! Hautapaikkaan ja hautaamiseen liittyvissä asioissa varaa palveluaika p. 0400 143 280 tai 0400 143 281, kirkkoherranvirasto.mikkeli@evl.fi

Yhteystiedot

Seurakunnan puhelinvaihde 0400 143 300

Käyntiosoite Savilahdenkatu 20, Mikkeli
Postiosoite PL 21, 50101 Mikkeli

Sähköposti kirkkoherranvirasto.mikkeli@evl.fi
Fax 015 336 180

 

Kirkkoon liittyminen
Hautauspalvelut
Virkatodistukset ja sukuselvitykset
Sukututkimukset 

Kasteasiat
Avioliiton esteiden tutkinta ja vihkiasiat

Tilavaraukset

Kirkkoon liittyminen

Kirkkoon voi liittyä paikanpäällä kirkkoherranvirastossa tai sähköisesti

 

Hautauspalvelut

Hautapaikkaan ja hautaamiseen liittyvissä asioissa varaa palveluaika puh. 0400 143 280 tai 0400 143 281, kirkkoherranvirasto.mikkeli@evl.fi

Lisätietoa hautausasioista

 

Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta kuuluu Kouvolan aluekeskusrekisteriin, joka vastaa virkatodistusten ja sukuselvitysten tekemisestä. Voit tilata virkatodistuksia ja sukuselvitystietoja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan, Mikkelin maaseurakunnan, Anttolan seurakunnan, Haukivuoren seurakunnan, Ristiinan seurakunnan ja Suomenniemen seurakunnan kirkonkirjoista.

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Sitä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon

Tilaa virkatodistus tai sukuselvitys

Hinnasto

 

Sukututkimukset
 

Mikkelin osalta on arkistoituna Anttolan seurakunnan, Haukivuoren seurakunnan, Mikkelin maaseurakunnan, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan, Ristiinan seurakunnan ja Suomenniemen seurakunnan kirkonkirjat vuodesta 1900 lähtien. Vuotta 1900 vanhempia kirkonkirjoja säilytetään Kansallisarkisto Mikkelissä.

Sukututkimuksia varten laadittavia todistuksia tehdään Kouvolan aluekeskusrekisterissä toissijaisena työnä virallisen jäsenrekisterin ylläpidon ohella. Todistusten toimitusajat saattavat olla pitkiä. Sukututkimuksia voi tilata vain kirjallisessa muodossa, esimerkiksi alla olevalla sukututkimustilauslomakkeella.

Huom. Kouvolan aluekeskusrekisteri on yksikielinen. Teemme sukututkimuksia vain suomenkielellä.

Välttämättömiä tietoja sukututkimuspyyntöä tehdessä

 • Henkilön nimi, syntymäaika, syntymäkotikunta, mahdollinen kuolinaika ja -paikka
 • Muuttoaika seurakuntaamme / sieltä pois
 • Tieto siitä, missä laajuudessa tietoja tarvitaan (esim. lapset, vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat jne) Viitehenkilöistä merkitään todistukselle vain nimi, syntymäaika ja -paikka ja mahdollinen elossaolo-/kuolintieto, sekä seurakuntatieto. Lapsille merkitään myös mahdolliset muuttotiedot. Mikäli viitehenkilöstä halutaan lisäksi muita tietoja, tulisi hänestä tehdä oma tilaus.
 • Mahdollinen tutkimukseen käytettävä tunti- / euromääräinen rajoitus
 • Tilaajan tiedot; nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite

 

Tietoja suvun elossa olevista jäsenistä on hyvä ensisijaisesti kerätä heiltä itseltään. Tällöin voidaan varmistua tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei rekisteröity halua käyttää hänelle henkilötietolain 30§:ssä annettua oikeutta kieltää omien tietojensa käyttämistä sukututkimuksessa.

Tutkimuksen tilaaminen

Tietojen tilaus sukututkimusta varten tehdään aina kirjallisesti oheisella tilauslomakkeella.

Huom! Lomake on tallennettava ENSIN omalle koneelle, jotta siihen voi kirjoittaa ja tallentaa tietoja. Sen jälkeen lomakkeen voi lähettää edelleen sähköpostin liitetiedostona tai kirjeellä. Jos lähetät lomakkeen sähköpostilla, älä kirjaa siihen tietosuojasyistä henkilötunnusta

- postitse osoitteeseen Kouvolan aluekeskusrekisteri, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

- sähköpostitse osoitteeseen aluekeskusrekisteri.kouvola@evl.fi

Hinnasto sukuselvityksiin ja virkatodistuksiin

Omatoiminen sukututkimus

Mikkelin kirkkoherranvirastolla ei ole tarjota tarkoituksenmukaisia tutkijatiloja omatoimista sukututkimusta varten.

 

Kasteasiat

Kastetoimitusten ajanvaraukset p. 0400 143 282

Kasteasioista saat lisätietoa Perhejuhlien kohdasta Ristiäiset

 

Avioliiton esteiden tutkinta ja vihkiasiat


Vihkitoimitusta edeltää avioliiton esteiden tutkinta, josta vastaa Kouvolan aluekeskusrekisteri p. 040 849 2611, 040 7140 554. Esteiden tutkinnan voi laittaa vireille seuraavilla tavoilla:

1. Netissä 


Sähköisessä asiointipalvelussa kysytään myös lupa esteidentutkintatiedon (kuulutukset) julkistamiseen kirkossa, lehdessä ja verkossa.
 
Seurakunnassamme on kuusi kirkkoa:

Anttolan kirkko
Haukivuoren kirkko
Mikkelin Pitäjänkirkko
Mikkelin tuomiokirkko
Ristiinan kirkko
Suomenniemen kirkko
 

Mikäli toivotte avioliittoaikomuksen lukemista jumalanpalveluksessa, pyydämme ilmoittamaan haluamanne kirkon joko sähköpostilla kirkkoherranvirasto.mikkeli@evl.fi tai soittamalla p. 0400 143 282.  
 
Palvelun käyttöehdot

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • kotikunta Suomessa
 • käyttäjällä tulee olla pankkitunnukset tai mobiilivarmenne
 • toisen kihlakumppanin pitää olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen
 • käyttäjällä ei saa olla turvakieltoa
   

Pääset täyttämään esteidentutkintalomakkeen tästä.


2. Asioimalla kirkkoherranvirastossa

Kihlapari pyytää esteiden tutkintaa täyttämällä ja allekirjoittamalla tarkoitusta varten olevan lomakkeen kirkkoherranvirastossa Savilahdenkatu 20, Mikkeli, mikäli ainakin toinen kihlakumppaneista on ev.lut. kirkon jäsen.

3. Postitse

Toimittamalla lomake avioliiton esteiden tutkijalle, jolloin lomakkeessa on oltava myös todistajien allekirjoitukset. 

Osoite: Kouvolan aluekeskusrekisteri, Savonkatu 40, 45100 Kouvola
 
Tutkinta kestää seitsemän päivää, jonka jälkeen voidaan antaa todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta. Tämä todistus on toimitettava vihkijälle, ilman todistusta vihkimistä ei suoriteta. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta.
 
Seurakunnan jäsenten avioliittoaikomus on mahdollista lukea jumalanpalveluksessa sekä julkaista lehdessä ja seurakunnan kotisivuilla. Ajankohta sovitaan avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä.
 

Vihkivarauksista voi tiedustella p. 0400 143 282. Esteidentutkinnasta voi tiedustella Kouvolan aluekeskusrekisteristä 040 849 2611, 040 7140 554

Avioliittoasioista tarkemmin perhejuhlien kohdassa Häät

 

Tilavaraukset

Seurakunnan tilavaraukset p. 0400 143 282