Kirkkoherranviraston palvelut

 

Avoinna

ma-pe klo 9 -14. Huom! Kirkkoherranvirasto suljettu ti 26.11.2019 henkilökunnan koulutuksesta johtuen.

Huom! Hautapaikkaan ja hautaamiseen liittyvissä asioissa varaa palveluaika p. 0400 143 281, minna.karjalainen@evl.fi

Yhteystiedot

Seurakunnan puhelinvaihde 0400 143 300

Käyntiosoite Savilahdenkatu 20, Mikkeli
Postiosoite PL 21, 50101 Mikkeli

Sähköposti kirkkoherranvirasto.mikkeli@evl.fi
Fax 015 336 180

 

Kirkkoon liittyminen
Hautauspalvelut
Virkatodistukset ja sukuselvitykset
Sukututkimukset
(Toimintaamme tulevien muutoksien takia emme ota vastaan uusia sukututkimustilauksia  4.11. - 31.12.2019 välisenä aikana,  lukuun ottamatta lääketieteellisiä tutkimuksia. Uusia tilauksia otetaan vastaan jälleen 1.1.2020 alkaen)
Kasteasiat
Avioliiton esteiden tutkinta ja vihkiasiat

Tilavaraukset

Kirkkoon liittyminen

Kirkkoon voi liittyä paikanpäällä kirkkoherranvirastossa tai sähköisesti

 

Hautauspalvelut

Hautapaikkaan ja hautaamiseen liittyvissä asioissa meillä palvelee toimistosihteeri Minna Karjalainen. Varaa palveluaika puh. 0400 143 281, minna.karjalainen@evl.fi

Lisätietoa hautausasioista

 

Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnasta voit tilata virkatodistuksia ja sukuselvitystietoja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan, Mikkelin maaseurakunnan, Anttolan seurakunnan, Haukivuoren seurakunnan, Ristiinan seurakunnan ja Suomenniemen seurakunnan kirkonkirjoista.

Virkatodistus henkilökohtaisilla tiedoilla toimitetaan heti. Ulkomaan viranomaisia varten saatte virkatodistuksen ruotsin, englannin, saksan tai ranskan kielisenä.

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Sitä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon. Perunkirjoitusta varten tarvittavat sukuselvitykset on syytä tilata hyvissä ajoin, koska toimitusaikamme vaihtelevat. Pyrimme toimittamaan todistuksen 3-4 viikon kuluessa. 

Tilaa virkatodistus tai sukuselvitys

Hinnasto

 

Sukututkimukset

 

Toimintaamme tulevien muutoksien takia emme ota vastaan uusia sukututkimustilauksia  4.11. - 31.12.2019 välisenä aikana,  lukuun ottamatta lääketieteellisiä tutkimuksia. Uusia tilauksia otetaan vastaan jälleen 1.1.2020 alkaen.

 

Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan on arkistoituna Anttolan seurakunnan, Haukivuoren seurakunnan, Mikkelin maaseurakunnan, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan, Ristiinan seurakunnan ja Suomenniemen seurakunnan kirkonkirjat vuodesta 1900 lähtien. Näissä seurakunnissa jäsenenä olleista henkilöistä voi tilata sukututkimuksen.

Vuotta 1900 vanhempia kirkonkirjoja säilytetään Kansallisarkisto Mikkelissä.

Tietoja suvun elossa olevista jäsenistä on hyvä ensisijaisesti kerätä heiltä itseltään. Tällöin voidaan varmistua tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei rekisteröity halua käyttää hänelle henkilötietolain 30§:ssä annettua oikeutta kieltää omien tietojensa käyttämistä sukututkimuksessa.

Kaikilta sukututkimusta pyytäviltä sukututkijoilta vaaditaan rekisteriseloste. (Henkilötietolaki 10§)

Tulostettavat lomakkeet:
Rekisteriseloste
Rekisteriselosteen täyttöohjeet
 

Tutkimuksen tilaaminen

Tietojen tilaus sukututkimusta varten tehdään aina kirjallisesti oheisella Tilauslomakkeella.

Huom! Lomake on tallennettava ENSIN omalle koneelle, jotta siihen voi kirjoittaa ja tallentaa tietoja. Sen jälkeen lomakkeen voi lähettää edelleen sähköpostin liitetiedostona tai kirjeellä. Jos lähetät lomakkeen sähköpostilla, älä kirjaa siihen tietosuojasyistä henkilötunnusta

Tilauslomake ja rekisteriseloste toimitetaan:

- postitse osoitteeseen Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntakunta, Kirkkoherranvirasto,    PL 21, 50101   Mikkeli

- sähköpostitse osoitteeseen kirkkoherranvirasto.mikkeli@evl.fi

- jättämällä tilaus kirkkoherranvirastoon os. Savilahdenkatu 20, Mikkeli

Tilausta tehdessä on hyvä olla tietoinen siitä, että vanhoissa kirkonkirjoissa henkilöt eivät ole aakkosellisessa järjestyksessä, vaan kylittäin ja taloittain. Sukututkimuksen nopeuttamiseksi mahdollisimman kattavat alkutiedot ovat erittäin tärkeitä: henkilön nimi, syntymäaika, syntymäkotikunta, mahdollinen kuolinaika ja –paikka, seurakunnan nimi, muuttotieto seurakuntaan/seurakunnasta helpottaa tietojen etsimistä

Toimitusajat

Sukututkimuksia varten laadittavia sukuselvityksiä tehdään henkilöresurssien sallimissa rajoissa. Todistusten toimitusajat saattavat olla pitkiä.

Sukututkimusmaksut

Kirkkolain 16 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan Kirkkohallitus määrää tietojen luovuttamisesta perittävän maksun. Seurakunnat ja keskusrekisterit ovat velvollisia noudattamaan määrättyjä maksuja.

Todistuksen perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan 15 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta.

Toimitusmaksut

- todistuksen lähettämisestä postitse veloitetaan toimitusmaksua 5,50 euroa

- postiennakolla lähetettävästä todistuksesta veloitetaan postiennakkomaksu

- todistuksen lähettämisestä ulkomaille veloitetaan lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.

- jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 euroa

Omatoiminen sukututkimus

Mikkelin kirkkoherranvirastolla ei ole tarjota tarkoituksenmukaisia tutkijatiloja omatoimista sukututkimusta varten.

 

Kasteasiat

Kastetoimitusten ajanvaraukset p. 0400 143 400

Kasteasioista saat lisätietoa Perhejuhlien kohdasta Ristiäiset

 

Avioliiton esteiden tutkinta ja vihkiasiat


Vihkitoimitusta edeltää avioliiton esteiden tutkinta, joka seurakunnassamme tapahtuu seuraavilla tavoilla:

1. Netissä 


Sähköisessä asiointipalvelussa kysytään myös lupa esteidentutkintatiedon (kuulutukset) julkistamiseen kirkossa, lehdessä ja verkossa.
 
Seurakunnassamme on kuusi kirkkoa:

Anttolan kirkko
Haukivuoren kirkko
Mikkelin Pitäjänkirkko
Mikkelin tuomiokirkko
Ristiinan kirkko
Suomenniemen kirkko
 

Mikäli toivotte avioliittoaikomuksen lukemista jumalanpalveluksessa, pyydämme ilmoittamaan haluamanne kirkon joko sähköpostilla kirkkoherranvirasto.mikkeli@evl.fi tai soittamalla p. 0400 143 400.  
 
Palvelun käyttöehdot

  • vähintään 18 vuoden ikä
  • kotikunta Suomessa
  • käyttäjällä tulee olla pankkitunnukset tai mobiilivarmenne
  • toisen kihlakumppanin pitää olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen
  • käyttäjällä ei saa olla turvakieltoa
     

Pääset täyttämään esteidentutkintalomakkeen tästä.


2. Asioimalla kirkkoherranvirastossa

Kihlapari pyytää esteiden tutkintaa täyttämällä ja allekirjoittamalla tarkoitusta varten olevan lomakkeen kirkkoherranvirastossa, mikäli ainakin toinen kihlakumppaneista on ev.lut. kirkon jäsen.

3. Postitse

Toimittamalla lomake avioliiton esteiden tutkijalle, jolloin lomakkeessa on oltava myös todistajien allekirjoitukset.
 

Tutkinta kestää seitsemän päivää, jonka jälkeen voidaan antaa todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta. Tämä todistus on toimitettava vihkijälle, ilman todistusta vihkimistä ei suoriteta. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta.
 
Seurakunnan jäsenten avioliittoaikomus on mahdollista lukea jumalanpalveluksessa sekä julkaista lehdessä ja seurakunnan kotisivuilla. Ajankohta sovitaan avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä.
 
 

Vihkivarauksista ja esteidentutkinnasta voi tiedustella p. 0400 143 400.

Avioliittoasioista tarkemmin perhejuhlien kohdassa Häät

 

Tilavaraukset

Seurakunnan tilavaraukset p. 0400 143 400