Nimikkokohteet

Mikkelin tuomiokirkko tukee seuraavia nimikkokohteita:

  • Intia, Naiset toivon lähteellä – hindinkielinen Hanna-työ tuottaa radio-ohjelmia yhteistyökumppaninsa TWR-Intian kautta. Medialähetys Sanansaattajat
  • Intia, Intian raamattutyö – Raamatun käännöstyön tukeminen. Pipliaseura.
  • Zimbabwe, Isoäidit orpolasten tukena: päämääränä on tukea ja huolehtia orpolapsista, ja saada myös yhteisöt osallistumaan lasten perusedellytysten turvaamiseen. Suomen Lähetysseura.
  • Kambodzha, CWS: Ruokaturvan vahvistaminen - hankkeen avulla pyritään turvaamaan köyhien perheiden riittävä ja terveellinen ravinnonsaanti. Suomen Lähetysseura
  • Venäjä, Uralin rovastikunta: Birskin seurakunnan osaamisen vahvistaminen.  Suomen Lähetysseura
  • Kiina: Kirkon toiminnallisen ja teologisen osaamisen vahvistaminen. Suomen Lähetysseura
  • Viro: Perheiden hyvinvoinnin tukeminen. Suomen Lähetysseura
  • Angola: Kirkon lähetys- ja evankelioimistyön vahvistaminen ja stipendiaattiopiskelijan tukeminen. Suomen Lähetysseura

 
 

Kuva: Suomen Lähetysseura