Uutislistaukseen

thumbnail_Piispan eroilmoitus.jpg Piispa luovuttaa eroilmoituksen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin istuntosalissa lakimiesasessori Jyri Klemolalle. Kuvaaja: Kalervo Pöykkö.

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen jää eläkkeelle 1.9.2023

21.9.2022 13.41

Piispa ilmoitti eläköitymisaikeistaan tuomiokapitulin istunnon yhteydessä tänään keskiviikkona.

- Ensi keväänä tulee 40 vuotta siitä, kun minut vihittiin papiksi Mikkelin hiippakunnassa. Olen kiitollinen ajasta, jonka olen saanut palvella kirkkoamme eri tehtävissä. Työni seurakuntapappina, kirkkoneuvoksena ja piispana olen kokenut Jumalan johdatuksena. Nyt on aika siirtyä uuteen elämänvaiheeseen, piispa Häkkinen toteaa.

Seppo Häkkinen on toiminut Mikkelin hiippakunnan piispana vuodesta 2009. Hän on Mikkelin hiippakunnan kymmenes piispa. Ennen piispan viran hoitamista hän työskenteli Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajana toimivana kirkkoneuvoksena sekä seurakuntapappina Imatralla ja Heinolassa. Seppo Häkkinen täytti 64 vuotta kesäkuussa 2022.

Piispanvaalin aikataulusta päätetään lokakuussa

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli päättää piispanvaalin aikataulusta seuraavassa istunnossaan 11.10.2022. Piispan vaalissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit ja lehtorit, hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat ja kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen, hiippakunnan seurakuntien maallikkovalitsijat sekä tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen. Vähintään 30 äänioikeutettua voi muodostaa valitsijayhdistyksen, jolla on oikeus asettaa pappi ehdolle piispan vaalissa.

Mikkelin hiippakuntaan kuuluvat Etelä-Savon, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen maakuntien seurakunnat.