Uutislistaukseen

Piispan helluntaikirjoitus: Yhteyttä rakentamassa

Piispa Seppo Häkkinen korostaa helluntaikirjoituksessaan yhteyden merkitystä. Erilleen vetävien polarisaatiovoimien keskellä uskonto voi parhaimmillaan sitoa erilaisia ihmisiä yhteen.

Kaksi kättä sovittavat palapelin paloja kiinni toisiinsa

Ensimmäisenä helluntaina kielelliset, etniset, kansalliset ja kulttuuriset rajat ylittyivät. Yhteys syntyi erilaisten ihmisten välille.

Polarisaatio on käsite, joka toistuu usein julkisessa keskustelussa, uutisissa, ajankohtaisohjelmissa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Termillä viitataan yhteiskunnalliseen kahtiajakautumiseen. Se ilmenee muun muassa asenne-erojen kärjistymisenä ja vuorovaikutuksen hankaloitumisena osapuolten välillä.

 

Kysymys polarisaation lisääntymisestä ei ole yksinkertainen, kuten ei ole koko käsitekään. Silti on nähtävissä ihmisryhmien erkaantumista yhä kauemmas toisistaan niin arvoiltaan, asenteiltaan, elämäntavoiltaan kuin mahdollisuuksiltaan.

 

Hyvinvoinnin epätasainen jakautuminen sekä sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoistuminen johtavat syrjäytymiseen ja osattomuuteen. Kokemus epäoikeudenmukaisuudesta johtaa pahimmillaan yhteiskuntarauhan järkkymiseen. Tästä on esimerkkejä eri puolilta maailmaa. Tällöin luottamus ja vakaus ovat romahtaneet yhteiskunnassa.

 

Apostolien teoissa (Apt. 2:1–13) kerrotaan ensimmäisestä helluntaista, jolloin kielelliset, etniset, kansalliset ja kulttuuriset rajat ylittyivät. Helluntain ihme merkitsi yhteyden syntymistä erilaisten ihmisten välille. Rajat ylittävän yhteyden rakentaminen on edelleen kirkon tehtävä – ja nyt se on erityisen ajankohtaista ja tärkeää.

 

Arki on ihmisyytemme ja hengellisyytemme uskottavuuden lahjomaton mittari. Arjessa toisten kanssa rauhassa eläminen on ehkä kaikkein tärkein keino vahvistaa yhteiskunnan eheyttä ja vakautta. Apostoli Paavali neuvoo: "Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa.” ”Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne.”

 

Uskontoa merkitsevän latinankielisen religio-sanan kantana on ligare, joka tarkoittaa yhteen sitomista tai liittämistä. Pirstoutumisen ja erilleen vetävien polarisaatiovoimien keskellä uskonto voi parhaimmillaan sitoa erilaisia ihmisiä yhteen. Vakaumuksen ihmiset tunnistavat toisensa. Aito vakaumus herättää kunnioitusta, vaikka toinen uskoisikin eri tavalla.

 

Ensimmäinen helluntai merkitsi rajojen ylittämistä ja liittymistä toisiin. Helluntai kutsuu meitä kaikkia rakentamaan yhteyttä ja luottamusta.

 

Seppo Häkkinen

Mikkelin hiippakunnan piispa

28.5.2023 07.30