Uutislistaukseen

Seurakunnan Pitkäjärven kiinteistöt purkukunnossa

Kirkkoneuvosto käsittelee 20.2. kokouksessaan Pitkäjärvellä sijaitsevien seurakunnan omistamien rakennusten kohtaloa. Esitys on, että rakennukset puretaan ja alueen kaavaratkaisua aletaan pohtia yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa. Kysymys on jo vuosia tyhjillään olleesta omakotitalosta, seurakuntakodista ja saunasta.

Rapautunut omakotitalo ja huonokuntoisia putkistoja

Pitkäjärven rakennukset ovat huonokuntoisia.

 

– Omakotitalo on purkukuntoinen ja pelkkä sauna vaatisi 155 000 euron peruskorjauksen, jotta toimintaa voitaisiin jatkaa, sanoo talousjohtaja Tiina Snicker.

Seurakuntakodissa ei ole ollutkaan toimintaa useaan vuoteen ja tammikuussa 2024 sattunut mittava vesivahinko heikensi entisestään rakennuksen kuntoa.

– Rakennusten purkaminen on ajankohtaista nopealla aikataululla, sillä kosteusvaurioinen rakennus tulee aiheuttamaan keväällä sään lämmetessä muutakin kuin näköhaittaa.

Pitkäjärven rakennuksista on linjattu jo vuoden 2014 kiinteistöstrategiassa, että niihin ei investoida ja alueen kaavallinen tarkastelu aloitetaan.

Vuonna 2017 kiinteistöstrategiassa Pitkäjärven rakennukset luokiteltiin puolestaan selvitettäväksi kohteeksi, ja erityisesti saunan käyttö on herättänyt vilkasta keskustelua.

Kirkkoneuvosto päätti loppuvuodesta 2023 perustaa toimikunnan tutkimaan saunan käyttöä tulevaisuudessa. Ryhmä kokousti ensimmäisen kerran 5. helmikuuta. Toimikunta linjasi, että tulevaisuutta voi miettiä vasta sen jälkeen, kun on ratkaistu, mitä rakennuksille tapahtuu.

Saunan purkaminen samassa yhteydessä muiden rakennusten kanssa olisi taloudellisesti järkevää, mutta pohjimmiltaan kyse on seurakunnan toiminnallisista linjauksista.

Pitkäjärven saunatoiminta on alkanut 1980-luvulla, jolloin siellä järjestettiin erityisesti nuoriso- ja diakoniatyön ohjattua toimintaa. Viimeisen vuosikymmenen aikana se on kuitenkin toiminut pääasiassa yleisenä saunana.

– Saunatoimintaa ei koeta seurakuntatyön kannalta tarpeelliseksi. Tästä ovat kaikki työalajohtajat yksimielisiä, kirkkoherra Arja Huuskonen linjaa.

On mahdollista, että purkutyöt kohdistetaan vain seurakuntakotiin ja asuintaloon, ja sauna jää paikoilleen. Tällöin edessä olisi kuitenkin välittömästi verkostoinvestointeja ja lähivuosien aikana laaja peruskorjaus.

– Seurakunnan rakennuskanta on mittava. Investoinnit on syytä kohdistaa seurakuntatyön kannalta välttämättömiin rakennuksiin kuten kirkkoihin ja seurakuntataloihin, Snicker sanoo.

Saunailtoja on myös mahdollista järjestää jatkossa niin kaupungin vuokratiloissa kuin seurakunnan useissa muissa saunoissa.

Kirkkoneuvoston käsittelyn jälkeen asia siirtyy vielä kirkkovaltuuston päätettäväksi. 

13.2.2024 17.08