Uutislistaukseen

Seurakunta investoi ensi vuonna Harjun hautausmaalle

Kirkkovaltuusto hyväksyi tiistain kokouksessa investointisuunnitelman vuosille 2020-2022.

Harjun kappeli ja hautausmaa

Harjun kappeli ja hautausmaa

Ensi vuoden talousarvioon esitetään pitkään suunnitelmaan sisältynyttä hautaustoimen toimisto- ja henkilöstötilojen rakentamista Harjun hautausmaalle. Nykyiset tilat on todettu kuntoarvioissa käyttötarkoitukseensa sopimattomiksi kuntonsa puolesta jo useita vuosia sitten. Talousarviovaraukseksi esitetään miljoona euroa.

Ensi vuoden aikana myös Haukivuoren kirkkoa uudistetaan. Kirkon takaosaa on tarkoitus muuttaa siten, että neljä takimmaista penkkiriviä poistetaan kokoontumistilan saamiseksi kirkkoon. Muutos edellyttää myös tilan kalustamista kirkkosalin muotokieleen sopivaksi ja keittiön nykyaikaistamista takaosan suunniteltua käyttöä vastaavaksi. Kustannusarvio kalusteineen on 150.000 euroa.

Vuodelle 2020 merkittyjen kaikkien investointien loppusumma on 1.380.000 euroa.

Tulevien vuosien investointisuunnitelmaan sisältyy myös tuomiokirkon julkisivukorjaus, joka on tämän hetken suunnitelmien mukaan tarkoitus toteuttaa vuonna 2022. Tuomiokirkon tiiliverhous ja betoniulokkeet ovat osin rapautuneet ja halkeilleet. Kustannusarvio on vielä tarkentumaton, koska asiasta on tehty vasta alustavia selvityksiä. Alustava arvio kustannuksista on tässä vaiheessa miljoona euroa.

29.10.2019 18.05