Uutislistaukseen

Yhteisvastuukeräys 2021 tukee vähävaraisia vanhuksia

Yhteisvastuukeräys alkaa 7.2.2021. Tänä vuonna keräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla.

Yhteisvastuukeräys 2021 tukee vähävaraisia vanhuksia.

Monet vanhukset elävät taloudellisessa ja sosiaalisessa ahdingossa, jota koronaepidemia on vielä korostanut. Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä.

Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus, sairaudet – tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät.


Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. 40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa. Karua on, että suurin yksittäinen seurakuntien ruoka-avun asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset.

Apua ikäihmisille Kirkon diakoniarahaston ja koulutuksen kautta


Yhteisvastuukeräyksen toisena valtakunnallisena tuotonsaajana toimiva Kirkon diakoniarahasto kohdentaa 10 prosentin osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Diakoniarahaston avustukset haetaan paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta, jossa hakijoiden avuntarve tunnetaan ja jokainen avuntarvitsija kohdataan.
Keräyksen toinen maanlaajuinen tuotonsaaja on Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto, joka tulee toteuttamaan yhteisvastuuvaroilla ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen valmennusta vuodesta 2022 alkaen.

Mikkelissä diakoniatyö auttaa


Kunkin seurakunnan keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseksi oman seurakunnan kautta. Mikkelissä vähävaraisia vanhuksia autetaan diakoniatyön kautta.

Kaukana tarve on vieläkin suurempi kuin meillä


Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi tukea avun tarpeessa olevia niin Suomessa kuin maailmalla. Tuotosta yli puolet, 60 prosenttia, ohjataan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamista auttamalla katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä.

Oman seurakuntamme Yhteisvastuukeräykseen voit lahjoittaa monin tavoin


Koskaan ennen Yhteisvastuukeräystä ei Mikkelissä ole toteutettu niin poikkeavasti kuin nyt. Tähän asti keräyslippaat ovat olleet 70 vuotta varojen hankinnan tunnusomaisena välineenä. Nyt niistä on pääosin epidemian takia luovuttu.

Lähikeräysten ohella tai sijasta voit antaa lahjasi Yhteisvastuukeräykseen oman seurakuntamme MobilePay-numeroon 52622 tai tekemällä lahjoituksen seurakuntamme nettilahjoitussivulle osoitteessa

yhteisvastuu.fi/mikkelituomioLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi seurakuntamme viitenumero 304366  Yhteisvastuun pankkitilit ovat: Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28.

Kiitos lahjoituksestasi!

Kirkkopalvelujen keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR 2020/4355.

 

4.2.2021 09.45