Uutislistaukseen

Mikkeli tuomiokirkko hiippakunta valtuusto kirkolliskokous Kuva: Veikko Hiiri

Uusia henkilöitä töihin

10.12.2021 20.59

Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 30.11.21  virkojen ja toimien haltijoita

Kiinteistöpäällikön virkaan valittiin Antti Ronkanen 1.7.2022 lukien. Hän on viimeksi työskennellyt REIM Mikkeli Oy:ssa isännöitsijänä vuodesta 2013 asti. Määräaikaan mennessä virkaa haki 14 henkilöä, joista kuusi täytti viran kelpoisuusehdot. 

Diakonian virkaan valittiin Eeva-Liisa Finne 1.2.2022 lukien. Virkaan oli kaksi hakijaa. 

Kirkkoneuvosto esittää, että tuomiokapituli antaa pastori Sari Reinikaiselle viranhoitomääräyksen II sairaalasielunhoitajan viransijaiseksi ajalle 1.1.- 31.12.2022.

Hankekoordinaattorin määräaikaiseen työsuhteeseen otettiin 1.1.-4.6.2022 Sari Leppänen. Määräaikaisuuden perusteena on hankkeen jatkoajan päättyminen 4.6.2022.

Kirkkoneuvosto antaa Esa Ahtiaiselle viranhoitomääräyksen hoitamaan osa-aikaisesti (50 %) Kari Kovaselta vapautunutta nuorisotyönohjaajan virkaa ajalla 1.1.-31.8.2022.


Esihenkilöjärjestelyjä; musiikkityö ja hallintotyö

Pastori Henri Koskinen toimii seurakuntapastoreiden sekä kirkkoherranviraston työntekijöiden esihenkilönä 1.9.2021 lukien. Henrin siunaaminen tehtävään tapahtui 5.12. tuomiokirkon jumalanpalveluksessa.

Kirkkoneuvosto vahvisti Jouni Vaajan hoitaman V kanttorin virkaa tehtävänkuvauksen muutoksen mukaisesti siten, että hän toimii tuomiokirkkoseurakunnan kanttorien esihenkilönä 1.1.2022 lukien.