Hyppää sisältöön

Valitsijayhdistykset

Seurakuntavaaleissa asetutaan ehdolle valitsijayhdistyksen kautta. Yhdistys kerää listalleen ehdokkaita, joilla on yhteinen näkemys esim. kirkon uudistamisesta, tasa-arvon edistämisestä tai nuorten aseman vahvistamisesta kirkossa.

Listojen taustalla voi myös olla herätysliike, poliittinen puolue tai vaikkapa asuinalue. Tietoa seurakuntasi ehdokaslistoista saat kirkkoherranvirastosta tai nykyisiltä luottamushenkilöiltä.

 

Mikkelin Keskustan seurakuntaväki

 • Ihmisten keskellä elävä kirkko

Yhteyshenkilö
Noora Ruuth, p. 040 658 5180, noora.ruuth@gmail.com

http://keskustanseurakuntavaki.blogspot.fi/?m=1

 

Toinen toistaan tarvitsee (TTT)

Olemme poliittisesti sitoutumaton ryhmä. Ehdokkaamme ovat henkilökohtaisesti kristilliseen vakaumukseen ja ev.lut. kirkon tunnustukseen sitoutuneita.

Tavoitteemme seurakuntatyössä on:

 • Toimimme niin, että seurakuntalaiset kokisivat seurakunnan omakseen ja voisivat kasvaa henkilökohtaisesti uskossa ja Jeesuksen tuntemisessa.
 • Alennamme tavoittavalla työllä seurakunnan kynnystä tuoda evankeliumi esille ymmärrettävästi sanomasta tinkimättä.
 • Haluamme lisätä lähetystyön tuntemusta ja laajentaa lähetysvastuuta.
 • Tuemme ja rohkaisemme kaikkien työalojen toimintaa pitämään työssään rohkeasti esillä evankeliumin sanomaa.
 • Seuraamme ja pyrimme huolehtimaan, että työntekijäresurssit ovat oikein mitoitetut kaikilla työaloilla.
 • Rohkaisemme työntekijöitä ottamaan työhön mukaan tehtäviin sopivia vapaaehtoisia.
 • Rohkaisemme alueseurakuntia omaleimaiseen toimintaan.
 • Tuemme perheitä, miehen ja naisen välistä avioliittoa sekä lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta.
 • Olemme käytettävissä hallintoon ja seurakuntatoimintaan, kukin lahjoillaan.
 • Kannamme vastuuta yhdessä toisten valtuutettujen ja henkilökunnan kanssa.
 • Yksin emme työtä tee, toinen toistaan tarvitsee.

Yhteyshenkilö
Heikki Huttunen, p. 040 703 1667, heikki.huttunen@sekl.fi

 

Koko Kansan Kirkko (KKK)

Sosiaalidemokraattien ja sitoutumattomien valitsijayhdistys, joka edustaa käytännön lähimmäisen rakkautta. Toivomme, että Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta rakentuisi yhteisö, jossa jokaisella iästä, sukupuolesta, elämänvaiheesta ja perhemuodosta riippumatta olisi yhtäläiset mahdollisuudet elää turvallista ja onnellista elämää.

Lapsivaikutusten arviointiin haluaisimme kiinnittää enemmän huomiota, koska toiveikas tulevaisuus rakentuu hyvälle lapsuudelle ja luottamukselle elämään. Toimimme sellaisen kirkon puolesta, jossa ketään ei jätetä yksin, kaikista pidetään huolta ja kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.

Yhteyshenkilö
Pauli Nieminen, p. 044 3335 065, paulinieminen@windowslive.com

 

Kirkko keskelle ihmisen arkea (KKA)

Kirkko keskelle ihmisen arkea korostaa kirkon keskeistä merkitystä ihmisen koko elämään, sekä pyhään että arkeen. Sitoudumme kirkon arvoihin ja tahdomme toimia niiden mukaan. Kokoomus on monelle läheisin puolue. Tavoitteenamme on huolehtia, että seurakunta kristillisenä arvoyhteisönä tarjoaa monipuolista toimintaa eri-ikäisille, eri alueilla asuville seurakuntalaisille. Tärkeää on mahdollistaa toiminnalle riittävät taloudelliset resurssit. Päätöksenteon tulee edetä sujuvasti ja kohdella kaikkia alueseurakuntia ja alueseurakuntalaisia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Pidämme seurakunnan traditioita ja kirkon toimituksia tärkeinä. Niiden rinnalle tulee kehittää uusia toimintamalleja, jotka kiinnostavat heitäkin, jotka eivät vielä ole löytäneet tietä seurakuntaan. Ajassa oleminen, lähelle ihmistä tuleminen ja se, että kirkon työ koetaan tärkeänä ja mielekkäänä ovat seurakunnalle ajankohtaisia haasteita, joihin vastaamisessa myös sosiaalisen median käyttöä tulee lisätä.

Yhteyshenkilö
Eeva-Riitta Hahtola, p. 050 583 0029, eeva.hahtola @gmail.com

 

Vanhat Syntiveljet

Vanhojen Syntiveljien periaateohjelmaan kuuluvat seuraavat asiat:
1. Avara kansankirkollisuus
Vanhat Syntiveljet on mahdollisimman epäpoliittinen liike. Näkemyksemme on, ettei kirkko ole vain aktiiviseurakuntalaisia kokoava yhteisö, vaan se on jäsentensä kautta vaikuttava, olemuksellisesti pysyvä yhteisö.
2. Jokaisella on mittaamaton ihmisarvo
Yhteiskunnassa ja elämässä ihmiset leimataan ja heidän arvoaan punnitaan erilaisilla mittareilla. Meillä on vain yksi leima, ihminen. Tämän lähimmäisenrakkauden periaatteen mukaan jokainen toinen ihminen on täsmälleen yhtä hyvä tai huono kuin minä itse. Rakkauden vuoksi jokaista on kohdeltava samanarvoisesti.
3. Avioliitto kaikille
Kaikki kirkollista avioliittoon vihkimistä haluavat tulisi vihkiä samoin menoin piittaamatta heidän sukupuolestaan. Kirkot on annettava kaikkien parien käyttöön ja heidän puolesta olisi rukoiltava jumalanpalveluksessa. Me tuemme samaa sukupuolta olevia pareja vihkiviä pappeja ja olemme mukana #tahdonkirkossa kampanjassa.
4. Mielipiteen ilmaisunvapaus kirkossa
Uskontulkinnallisesti tiukat, opillisesti ahtaat, lopullisen totuuden määrittämiseen pyrkivät linjaukset eivät edusta vanhojen syntiveljien kannanmuodostusta. Kirkossa täytyy olla sijaa avoimelle keskustelulle.
5. Syntisten kirkko
Vanhat Syntiveljet ovat avoimia elämän kysymysten edessä ja kunnioittavat ihmiselon realismia. Emme ole totuuden omistajia emmekä muita viisaampia.

Yhteyshenkilö
Monica Valjakka, p. 040 767 1008, monica.valjakka@gmail.com

 http://www.syntiveljet.fi/