Seurakuntavaalit 2018

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa valitaan 33 henkilöä seurakuntamme kirkkovaltuustoon. Nämä ovat ainoat valtiolliset vaalit, joissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus. 

Vuoden 2018 seurakuntavaalien äänestyspäivä on sunnuntai 18.11., ennakkoäänestysaika on tiistaista lauantaihin 6.-10.11.

Vaali-infoa

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan toimintaa suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat luottamushenkilöt. He myös päättävät monista keskeisistä seurakunnan toimintaan, hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista, esimerkiksi 

  • seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarvioista ja monista muista talousasioista rakennushankkeista 
  • avustuksista
  • monista työntekijävalinnoista ja uusista viroista.
  • seurakunnan toiminnan painotuksista
  • seurakunnan tilojen käytöstä

Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää mm. kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta.

Kirkon suunta -kyltti ja ihmisiä

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakuntamme ylin päättäjä, joka johtaa seurakunnan toimintaa. Se tekee taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon. Päätösvaltaan kuuluvat esimerkiksi päätökset seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisvero, rakennushankkeet ja uudet virat. Erityiseen toimivaltaan kuuluu kappalaisen valinta sekä valtuutettujen äänioikeus hiippakuntavaltuuston, kirkolliskokousedustajien ja piispan vaalin maallikkovalitsijoitten vaalissa.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Se vastaa seurakuntamme yleisestä hallinnosta ja on seurakunnan taloudenhoitaja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaamme suhteessa valtioon ja muihin viranomaisiin, solmii seurakunnan sopimukset ja edustaa oikeudellisissa toimissa sekä valitsee suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista.