Usein kysytyt

 

Milloin kirkkoon kuuluvan henkilön tulee olla seurakunnan jäsen, jotta hän voi äänestää kyseisessä seurakunnassa syksyn 2018 seurakuntavaaleissa?

Henkilön tulee olla merkitty seurakunnan jäseneksi viimeistään 15.8., jotta hän voi äänestää kyseisessä seurakunnassa. Jos seurakunnan jäsen on muuttanut 15.8. jälkeen toisen seurakunnan alueelle, henkilöllä on äänioikeus ”vanhassa seurakunnassaan”. 
 

Milloin kirkkoon kuulumattoman henkilön tulee liittyä kirkkoon, jotta hän voi äänestää seurakuntavaaleissa?

Myös kirkkoon kuulumattoman henkilön tulee olla merkitty seurakunnan jäseneksi viimeistään 15.8., jotta hän voi varmistaa äänioikeutensa syksyn vaaleissa. Kirkkoon 15.8. jälkeen liittyneet voivat saada äänioikeuden vain, mikäli vaalilautakunta käyttää oikeuttaan päivittää äänioikeutettujen luetteloa. Vaalilautakunta voi oikaista äänioikeutettujen luetteloa ennen kuin se tulee lainvoimaiseksi 2.11.2018 klo 16. 
 

Milloin ehdokkaaksi pyrkivän henkilön tulee olla seurakunnan jäsen, jotta hän on kelpoinen asettumaan ehdokkaaksi?

Ehdokkaaksi pyrkivän henkilön tulee olla seurakunnan jäsen viimeistään silloin, kun ehdokasasettelu päättyy, eli 17.9. 


Milloin henkilön tulee viimeistään täyttää 18 vuotta, jotta hän voi asettua ehdolle vaaleissa?

Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä 18.11. 


Onko seurakuntavaaleissa mahdollista äänestää ennakkoon ulkomailla?

Äänioikeus seurakuntavaaleissa on kirkon jäsenillä, joilla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa. Seurakunnan poissaolevat jäsenet eivät siis voi äänestää vaaleissa. 


Voinko valtuuttaa asiamiehen äänestämään puolestani?

Äänioikeus on luonteeltaan henkilökohtainen oikeustoimi, äänioikeutta ei siten voi käyttää asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä ei kuitenkaan pidetä vaaliavustajaa tai muuta avustajaa, jolla äänestäjän pyynnöstä on oikeus avustaa äänestäjää.


Voiko vaalilautakunnan jäsen, varajäsen tai tämän läheinen asettua vaaleissa ehdokkaaksi?

Uuden säännöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä.


Kuinka monta perustajajäsentä tarvitaan valitsijayhdistyksen perustamiseen?

Vähintään kymmenen äänioikeutettua seurakunnan jäsentä voi perustaa valitsijayhdistyksen ja asettaa seurakuntavaaleissa ehdokkaita.
 

Voiko valitsijayhdistyksen perustajajäsen olla seurakuntavaaleissa ehdokkaana?

Valitsijayhdistyksen perustajajäsen voi olla kyseisen valitsijayhdistyksen ehdokkaana vaaleissa.


Mitä kelpoisuusehtoja vaalitoimitsijalle asetetaan?

Vaalitoimitsijan tulee olla täyttänyt 18-vuotta siinä vaiheessa, kun hänet valitaan tehtäväänsä. Hänen ei tarvitse olla sen seurakunnan jäsen, jossa hän toimii vaalitoimitsijana. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi toimia vaalitoimitsijana. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. 


Mitä kelpoisuusehtoja vaaliavustajalle asetetaan ja mitkä ovat hänen tehtävänsä?

Vaaliavustajan tulee olla täyttänyt 18 vuotta siinä vaiheessa, kun hänet valitaan tehtäväänsä. Hänen ei tarvitse olla kirkon jäsen tai sen seurakunnan jäsen, jossa hän toimii vaaliavustajana. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi toimia vaaliavustajana. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Vaaliavustajan tehtävänä on avustaa äänestäjää tämän toivomalla tavalla. Äänestäjä, jonka kyky tehdä äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, saa käyttää apunaan valitsemaansa 18 vuotta täyttänyttä avustajaa, ei kuitenkaan avustajan toimeen esteellistä henkilöä. Vaaliavustaja on velvollinen tunnollisesti noudattamaan äänestäjän tahtoa ja pitämään salassa äänestyksen yhteydessä saamansa tiedot. Avustaja ei missään tapauksessa saa suositella äänestäjälle ketä ehdokasta tämän olisi äänestettävä.