Ristiinan alueseurakunta

 

Tervetuloa Ristiinan alueseurakunnan kotisivulle!

Ristiinan alueseurakunta on osa Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaa ja sen tehtävänä on seurakuntalaisten hengellisen elämän hoitaminen ja vahvistaminen. Ristiinan alueneuvosto ja aluekappalainen yhdessä edistävät seurakunnan tehtävän toteutumista Ristiinan alueella. Alueneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Seurakuntalaiset ovat ottaneet yhteyttä alueneuvoston jäseniin kiitettävästi ja aloitteita saa edelleen jättää toiminnan kehittämiseksi.

Ristiinan seurakuntatoimiston aukioloaika

Ristiinan seurakuntatoimiston aukioloihin on tulossa muutosta viikolta 37 alkaen. Kesäkauden toimisto on ollut suljettuna kesälomien vuoksi. Torstaina 14.9. lähtien aukiolopäivä on maanantain sijaan torstai klo 9-11.

Haluamme myös kartoittaa Ristiinan seurakuntatoimiston kävijämäärää ja asioinnin tarpeita oheisen kyselyn avulla. Paperisia kyselylomakkeita löytyy Ristiinan kirkosta ja seurakuntakeskuksesta.

Yhteistyö

Yhteistyötä tehdään päivähoidon, koulujen, hoitolaitosten ja eri yhdistysten kanssa. Suomenniemen alueseurakunnan kanssa toimitaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen sekä nuoriso- ja rippikoulutyön työaloilla. Ristiinalaiset ovat pitäneet tärkeänä seurakunnan toiminnasta tiedottamista paikallislehdessä.

 

Toiminta

Ristiinassa kunnioitetaan perinteitä ja toiminnassa pyritään jatkamaan itsenäisen seurakunnan ajalta olevia, hyväksi koettuja toimintatapoja. Aluetyön tavoitteena on, että seurakunnan palveluja kohdennetaan tasaisesti eri alueille. Esimerkkinä tästä on eri kylillä kodeissa pidettävät kinkerit, joihin kokoonnutaan talvella ja kesällä yhteensä noin 30 kertaa vuodessa. Seurakuntatoimisto Ristiinan seurakuntakeskuksessa on auki kerran viikossa. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset otetaan huomioon ja joka vuosi eri työaloilla kokeillaan myös uusia toimintamuotoja.

Ristiinan kaunis kirkko, kappeli ja hautausmaa, seurakuntakeskus, Himalansaaren kyläkirkko ja Ruunaniemen leirikeskus palvelevat hyvin seurakuntalaisten ja toiminnan tarpeita.

Ristiinan alueseurakunnassa työaloja ovat varhaiskasvatus, tyttö- ja poikatyö, nuoriso- ja rippikoulutyö, aikuistyö, diakoniatyö, lähetystyö, jumalanpalvelus- ja musiikkityö sekä yleinen seurakuntatyö. Kirkollisia toimituksia on runsaasti.

Jumalanpalveluselämä Ristiinassa on monipuolista. Messuryhmien avulla lisätään kohtaamisia seurakuntalaisten välillä. Kukin ryhmä koostuu n. 7-20 eri-ikäisistä miehistä, naisista ja lapsista, joilla on messun aikana erilaisia tehtäviä. Ryhmiä on kahdeksan ja kullekin ryhmälle tulee 2-3 vastuujumalanpalvelusta vuodessa. Ottamalla yhteyttä yhdyshenkilöön voit liittyy ryhmään.

Haluamme elää seurakuntalaisten rinnalla niin iloissa kuin suruissakin!


Pirjo Palm, aluekappalainen

 

 

Ristiinan seurakuntatoimisto

Osoite Kissalammentie 3, Ristiina     

Avoinna torstaisin klo 9-11

Yhteydenotto p. 0400 143 664

Seurakuntatoimisto suljettu to 2.11.2017

 

Muina aikoina yhteydenotot Mikkelin kirkkoherranvirastoon.

 

Ota yhteyttä

Pirjo Palm
Aluekappalainen
Ristiinan alueseurakunta