Yhteisvastuulla konkreettista iloa ja apua Mikkeliin

Yhteisvastuukeräyksestä jää vuosittain noin 20 % käytettäväksi Mikkelissä. Mitä tämä on viime vuosina tarkoittanut? Millaista apua ja tukea on saatu aikaan? Missä on onnistuttu?

Vuosi 2023 - Sovittelulla mukana nuoren konflikteissa

Vuoden 2023 keräystuotto oli 22 900 euroa. Mikkeliin tilitettävä osuus 4600 euroa käytetään vuoden 2024 aikana mikkeliläisnuorten kohtaamisiin sovittelutilanteiden jälkityössä. Sovittelu voi olla nuorelle tunteita herättävä kokemus, jossa inhimillinen, kiireetön kohtaaminen ja riittävä jälkityö varmistavat turvallisen ja tarkoituksenmukaisen mahdollisuuden tilanteen läpikäyntiin. Tuoton konkreettista kohdentamista on mietitty moniammatillisen tiimin kanssa. 

Vuosi 2022 - Iloa ja yhteisöllisyyttä kouluihin

Vuonna 2022 paikalliset keräysvarat jaettiin seitsemälle mikkeliläiselle yläkoululle. Kukin oppilaskunta suunnitteli itse 560 euron lahjoituksen käytön Kaikki mukaan -teemalla. Kouluilla järjestettiinkin nuorten yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta vahvistavia tapahtumia Ysigaalasta leffapäivään ja lettukesteistä mäenlaskuriehaan.