Ympäristötyön kysymykset ja vastaukset

Ympäristön hyvinvointi huomioidaan jokaisella seurakunnan työalalla varhaiskasvatuksesta vanhustyöhön ja siivouksesta ruokahuoltoon. Toimet ovatkin hyvin erilaisia ja eri tasoisia; suurten strategisten linjojen lisäksi tarvitaan pieniäkin ympäristötekoja.

Seurakunnan ympäristötyötä tehdään tutuksi vuoden 2024 aikana juttusarjalla, jossa haastatellaan muutamia eri työalojen työntekijöitä. Lehtijutut ilmestyvät seurakunnan Arkki-liitteessä Länsi-Savon suurjakelun välissä sekä tällä sivulla. Ensimmäisenä ääneen pääsee kiinteisöpäällikkömme Antti Ronkanen.

Fossiilivapaasti ympäristötalkoissa - kiinteistöpäällikkö Antti Ronkanen

Kuvitus: Tuuli Paasonen

Millaisia ympäristötekoja seurakunta on tehnyt kiinteistöpuolella? 

Seurakunta on muun muassa luopunut kaikista fossiilisista lämmityslähteistä ja kehittänyt jätehuoltoa. Lisäksi vähällä käytöllä olleita rakennuksia on purettu ja tilojen käyttöä on pyritty järkeistämään. Erikseen voisi mainita vuoden 2023 alkupuolen, kun orastavan sähkökriisin aikaan kiinteistöjen lämpötiloja pudotettiin ja siten osallistuttiin sähkönsäästöön.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tavoitteena on, että vuonna 2030 kirkko on hiilineutraali ja fossiiliton. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta on kuitenkin jo tehnyt merkittäviä investointeja ympäristön eteen, eikä seurakunnan kiinteistöjä enää lainkaan lämmitetä fossiilisilla polttoaineilla. Miten tähän on päästy? 

Kiinteistöjen lämmitysmuotoja on muutettu, ja ne kohteet, jotka aiemmin olivat kokonaan tai osittain öljylämmitteisiä, lämpenevät nykyään maalämmöllä. Investoinnit ovat olleet isoja, mutta niihin on saatu avustuksia Business Finlandilta ja Suur-Savon Energiasäätiöltä. Lisäksi Susiniemen leirikeskukseen on toteutettu oma aurinkovoimala.  

Suurten korjausliikkeiden rinnalla tarvitaan myös pieniä ilmastotekoja. Miten seurakunnan työntekijöitä on koulutettu valitsemaan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja? 

Ympäristödiplomin myöntämisen periaatteet ovat kaikkien tiedossa, kuten myös se, mitä tekoja diplomin saaminen edellyttää jokapäiväisessä työssä.

Olet mukana seurakunnan ympäristötyötä kehittävässä ja valvovassa ympäristötyötoimikunnassa. Mitä siellä tehdään? 

Käsitellään ja käydään läpi ympäristöasioita, ihan koko skaalassaan. Toimikunta myös miettii parannuksia ympäristötoimintaan ja seuraa omalta osaltaan, miten ympäristöasiat seurakunnassa toimivat.

Seurakunnan viides ympäristödiplomi on voimassa vuoteen 2025. Mihin kiinteistön osalta kiinnitetään erityistä huomiota tulevaisuudessa? 

Ympäristöasiat ovat melko hyvällä mallilla, mutta ehkä ajan ja toiminnan muuttuessa isoin asia tulee olemaan tilojen käyttö. Hukkakäyttöä olisi pyrittävä minimoimaan, jotta ei lämmitetä tyhjiä neliöitä.