Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen, yleensä kokouspäivää seuraavana perjantaina. Mikäi pykälä on tarkastettu kokouksessa, se julkaistaan kokousta seuraavana päivänä.

Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä, se sisältää asioita, joita ei julkaista:

  • henkilöön liittyvä yksityinen asia

  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia

  • salassa pidettävä asia.

Pöytäkirjahaku

Pöytäkirjojen hakuun tästä linkistä