Yhteisvastuu

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Vuoden 2024 Yhteisvastuukeräyksellä autetaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria

Vuoden 2024 Yhteisvastuukeräys kerää varoja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten elämänhallinnan ja mahdollisuuksien parantamiseen. Avun vievät perille paikallisseurakunnat, HelsinkiMissio ja Kirkon Ulkomaanapu. 

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40 prosenttia lahjoitetaan Suomeen. Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille nuorten tukemiseksi tehtävään teemanmukaiseen toimintaan sekä seurakuntien auttamistyöhön. Mikkelissä varat on tarkoitus ohjata ammatillisia opintojaan aloittavien opiskelijoiden yksinjäämisen vähentämiseksi.

– Mikkelin kampuksella on huomattu, että opiskelujen alkuvaiheeseen on syytä kiinnittää huomiota. Myös tuorein kouluterveyskysely puhuu sen puolesta, että ammatillisten opintojen alkuvaiheessa voi olla yksijäämistä, keräystä koordinoiva diakonissa Hannele Salo taustoittaa."

– Edellisvuosina tukea on ohjattu yläkouluille ja lukiolaisille. On reilua, että myös ammatillinen oppilaitos saa keräyksestä apuja, lisää nuorisotyönohjaaja Sonja Paukkunen. Tuki on tarkoitus kohdentaa todennäköisesti keskustasta kauempina oleville kampuksille, joissa ryhmäytyminen voi olla tavallista vaikeampaa.

Toinen puolikas kotimaahan jäävästä keräystuotosta osoitetaan valtakunnallisena kumppanina toimivalle HelsinkiMissiolle. School to belong -ohjelma tarjoaa oppilaitoksille apuvälineitä ja keinoja nuorten yksinäisyyden tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja avun tarjontaan. Tällä hetkellä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 % kokee yksinäisyyttä.  

Kansainvälinen apu Ugandan koulumaailmaan

60 prosenttia keräystuotosta ohjataan entiseen tapaan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastonLinkki avautuu uudessa välilehdessä kautta. Tämänvuotisessa keräyksessä huomioidaan erityisesti Kirkon Ulkomaanavun työ Ugandan kuudella pakolaisalueella. Koulutushankkeiden avulla parannetaan koulutuksen saatavuutta rakentamalla uusia ja turvallisia luokkahuoneita, järjestämällä kouluun paluuseen kannustavia kampanjoita ja lisäämällä tietoa koulutuksen tärkeydestä sekä jakamalla oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia.

Koulutuksen laatua parannetaan opettajankoulutuksella, tarjoamalla psykososiaalista tukea ja opinto-ohjausta sekä mahdollistamalla pääsyä korkeakouluopintoihin yliopistostipendien avulla.

Koulutustyötä tehdään kaikilla tasoilla: varhaiskasvatuksesta perus- ja toisen asteen koulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa on huomioitu erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joille mahdollistetaan erityisopetusta sekä nopeutettua koulutusohjelmaa, jotta nuoret, joiden koulutie on jäänyt pakolaisuuden vuoksi kesken, voivat kiriä kiinni ikätovereitaan.

Prosentuaalisesti vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen tuotto jakautuu seuraavasti:

  • N. 20 % keräystuotosta HelsinkiMission kautta kotimaan koulumaailmaan tukemaan yksinäisiä nuoria
  • N. 20 % keräystuotosta keräävän seurakunnan päätöksen mukaisesti teeman mukaiseen toimintaan tai seurakuntien auttamistyöhön
  • N. 60 % teeman mukaiseen auttamistoimintaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta

Vuoden 2024 Yhteisvastuukeräyksen kampanja-aika alkaa sunnuntaina 4.2.2024. 

MobilePay-numero:  52622 tai lahjoita tämän sivun kautta! Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Sydämellinen kiitos jokaiselle lahjoittajalle!

 

Yhteisvastuukeräyksen lipas käytössä.

Tule mukaan, omalla tavalla

Uusia kokemuksia, auttamisen onnea, Yhteisvastuu-nyyttärit, peli-ilta? Ilmoittaudu vaikkapa lipaskerääjäksi ja kohtaa ihmisiä hyvällä asialla. Lähimmäisenrakkauden kansanliikkeeseen on helppo tulla mukaan, omalla tavalla.

Poimi tästä itsellesi sopiva tapa olla mukana

  • Yhteisvastuukeräyksen tilisiirtolomakkeella/ maksupainikkeella voit osallistua keräykseen helposti haluamallasi summalla.
  • Haasta ystäväsi tai työporukkasi mukaan keräykseen. Kerro keräyksestä muille.
Osallistu keräykseen!

Ota yhteyttä!

Diakonissa
Ristimäen alueseurakunta

Yhteisvastuu