Mikkelin viides ympäristödiplomi voimassa vuoteen 2025

Ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta. Ympäristödiplomit myöntää kirkkohallitus.

Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi, perustettiin vuonna 2001. Diplomi on nykyisin lähes kaikilla suurimmilla seurakunnilla ja seurakuntayhtymillä ja myös useilla pienillä seurakunnilla. Mikkeli sai ensimmäisen ympäristödiplominsa ensimmäisten seurakuntien joukossa vuonna 2003. Tällä hetkellä voimassa on vuosina 2021-2025 seurakunnas viides ympäristödiplomi. 

Ympäristödiplomin käsikirjan neljäs, uudistettu laitos tuli voimaan 23.9.2020. Uusi käsikirja on päivitetty vastaamaan uusia ympäristöhaasteita ja vaatimuksia, siinä on otettu huomioon saatu palaute ja se viitoittaa tien kohti hiilineutraaliutta Kirkon energia-ja ilmastostrategian Hiilineutraali kirkko 2030 mukaisesti.

Käsikirjan verkkoversio on osoitteessa evl.fi/ymparistodiplomi.

Kirkon ympäristödiplomin logo