Ristiäiset eli kastejuhla

”Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.” Psalmi 139:14

Kaste on Jumalan lahja, joka kantaa läpi elämän. Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kaste perustuu ylösnousseen Kristuksen kirkolleen antamaan tehtävään.

Kastepaikkana voi olla koti, kirkko tai jokin muu seurakunnan tila. Ristiäiset voidaan pitää myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai, mutta kaikki muutkin päivät käyvät. Pappi ottaa yhteyttä lapsen vanhempiin ennen kastetilaisuutta ja sopii keskustelusta, jossa käydään läpi kasteeseen liittyvät asiat.

Ristiäiset koronavirusepidemian aikana


Koronavirusepidemian vuoksi ristiäisistä voidaan sopia puhelimitse tai sähköpostilla ma-pe klo 9-11 ja klo 12-14. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirasto on toistaiseksi suljettu. Yhteystiedot: puh. 0400 143 282, kirkkoherranvirasto.mikkeli@evl.fi

Varmistathan seurakunnasta tai toimitukseen varaamaltasi papilta, mikä on varattavan tilan maksimihenkilömäärä korona-aikana. Pyrimme pitämään tiedot ajantasaisina, mutta tilanteiden muuttuessa nopeastikin tuplavarmistus on tarpeen. Viranomaiset suosittavat, että henkilömäärä suhteutetaan yhä 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi.

Ohjeet ristiäisiin epidemian aikana:


1.6.2020 alkaen osallistujamäärä ristiäisissä voi olla yli 50 henkeä. Ristiäiset on mahdollista järjestää myös kirkkotiloissa, jolloin turvavälien huomioon ottaminen on helpompaa. Seurakunnan tilojen ulkopuolella, kuten kodeissa, järjestettävät kastejuhlat ovat yksityistilaisuuksia. Viranomaiset suosittelevat, että ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniajärjestelyistä noudatetaan myös yksityistilaisuuksissa.

Turvallisuuden takaamiseksi kirkollisissa toimituksissa noudatetaan edelleen viranomaisohjeita, joilla koronaviruksen leviämistä pyritään estämään. Juhlavieraiden turvallisuus on etusijalla. Pienetkin flunssaoireet ovat este juhliin osallistumisille.

Ristiäisten ajankohdan ja papin voitte varata kirkkoherranvirastosta p. 0400 143 282.

Kastetoimitus koostuu Raamatun lukemisesta, virsilaulusta, rukouksesta, ristinmerkillä siunaamisesta ja vedellä kastamisesta. Monet ristiäisiin liittyvät kuvat ja tavat kertovat symbolisella tavalla kasteen sisällöstä. Ristiäisvierailla on lapsen vanhempien toivomuksista riippuen mahdollisuus osallistua kastetoimituksessa rukousten ja tekstinlukuun. Tutuimpiin kastevirsiin/lauluihin voit tutustua www.kastevirret.fi -sivulla.

Kastejuhlan jälkeen kastettua ja hänen perhettään sekä kummeja ja isovanhempia kutsutaan jumalanpalvelukseen, jolloin luetaan kastettujen nimet ja rukoillaan kastettujen puolesta. Vanhemmat voivat toivoa, missä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan alueen kirkossa lapsen nimi luetaan esirukouksen yhteydessä. Siitä kerrotaan myös, elleivät vanhemmat toisin halua, sanomalehden ja seurakunnan kotisivujen kirkollisissa ilmoituksissa.

Lisää tietoa kasteesta löydät kaste.fi -sivulta

Tietoa uudesta etu- ja sukunimilaista, joka astuu voimaan 1.1.2019 (linkki vie valtioneuvoston sivustolle)

Äiti vauva sylissään.

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummeja tulee olla vähintään kaksi. Poikkeustapauksessa riittää myös yksi kummi. Päätöksen tekee oman seurakunnan kirkkoherra.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on tavallisin tapa liittää kirkon jäseneksi. Luterilaisessa kirkossa kastetaan myös nuoria ja aikuisia – siis kaikenikäisiä.

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä