Ristiäiset eli kastejuhla

”Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.” Psalmi 139:14

Kaste on Jumalan lahja, joka kantaa läpi elämän. Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kaste perustuu ylösnousseen Kristuksen kirkolleen antamaan tehtävään.

Kastepaikkana voi olla koti, kirkko tai jokin muu seurakunnan tila. Ristiäiset voidaan pitää myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai, mutta kaikki muutkin päivät käyvät. Pappi ottaa yhteyttä lapsen vanhempiin ennen kastetilaisuutta ja sopii keskustelusta, jossa käydään läpi kasteeseen liittyvät asiat.

Ristiäisten ajankohdan ja papin voitte varata kirkkoherranvirastosta p. 0400 143 400.

Kastetoimitus koostuu Raamatun lukemisesta, virsilaulusta, rukouksesta, ristinmerkillä siunaamisesta ja vedellä kastamisesta. Monet ristiäisiin liittyvät kuvat ja tavat kertovat symbolisella tavalla kasteen sisällöstä. Ristiäisvierailla on lapsen vanhempien toivomuksista riippuen mahdollisuus osallistua kastetoimituksessa rukousten ja tekstinlukuun. Tutuimpiin kastevirsiin/lauluihin voit tutustua www.kastevirret.fi -sivulla.

Kastejuhlan jälkeen kastettua ja hänen perhettään sekä kummeja ja isovanhempia kutsutaan jumalanpalvelukseen, jolloin luetaan kastettujen nimet ja rukoillaan kastettujen puolesta. Vanhemmat voivat toivoa, missä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan alueen kirkossa lapsen nimi luetaan esirukouksen yhteydessä. Siitä kerrotaan myös, elleivät vanhemmat toisin halua, sanomalehden ja seurakunnan kotisivujen kirkollisissa ilmoituksissa.

Lisää tietoa kasteesta löydät täältä

 

Tietoa uudesta etu- ja sukunimilaista, joka astuu voimaan 1.1.2019