Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta

Käyntiosoite: Savilahdenkatu 20, 50100 Mikkeli

Postiosoite: PL 21, 50101 Mikkeli

Puhelin: 0400 143 300

Faksi: 015 336 180

Sähköposti: mikkeli.tuomiokirkkoseurakunta@evl.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: päätoimittaja Krista Eskelinen

Osoite: PL 21, 50101 Mikkeli

Puhelin: 0400 143 278

Sähköposti: krista.eskelinen@evl.fi

3. Rekisterin nimi

Tilaajarekisteri / Polku-lehden osoitteellinen jakelu.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Polku-lehden postittaminen osoitteellisena jakeluna.

Polku-lehti jaetaan kaikkiin mainosjakelun sallineisiin talouksiin Mikkelin alueella. Lehden saa suoraan kotiinsa ilmoittamalla osoitetietonsa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tiedotustoimistoon.

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavat pakolliset tiedot: Henkilön nimi, lähiosoite ja postitoimipaikka. Vapaaehtoisena tietona voidaan ilmoittaa yrityksen tai organisaation nimi.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tilaajan itse ilmoittamat tiedot. Rekisteriin kerättävät tiedot saadaan puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisen käynnin yhteydessä, kun henkilö haluaa ko. tiedot lisättävän Polku-lehden osoitteelliseen jakeluun.

7. Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantaan, joka on palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattu. Rekisteristä ei ole manuaalisia aineistoja.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on merkitty. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Tarkastusoikeutta, tiedon korjaamisoikeutta tai kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.