Hautajaiset

Seurakunnan työntekijät tukevat omaisia käytännön järjestelyissä. Kirkkoherranvirasto on koronavirusepidemiasta johtuen kiinni toistaiseksi ja asiointi tapahtuu pelkästään puhelimitse ja sähköpostilla ma-pe klo 9-11 ja klo 12-14. Hautapaikkaan ja hautaamiseen liittyvissä asioissa varaa palveluaika puh. 0400 143 281 tai 0400 143 280, kirkkoherranvirasto.mikkeli@evl.fi

Ohjeet hautajaisiin epidemian aikana

Siunaus on mahdollista järjestää kappelissa, kirkossa ja haudalla. Siunaustilaisuuden osallistujamäärään vaikuttavat esim. kappelien koko sekä viranomaisten antamien turvallisuusohjeiden noudattaminen. Siunaustilaisuutta varatessa on hyvä varmistaa maksimihenkilömäärä. Turvallisuusasiat otetaan huomioon kaikissa järjestelyissä. Vainajan näyttöä ei järjestetä seurakunnan tiloissa epidemian aikana. Haudalla tapahtuvassa siunauksessa arkku voidaan toimittaa seurakunnan toimesta etukäteen hautaan. Arkun kantajia seurakunta ei pysty järjestämään.

Toistaiseksi muistotilaisuus on mahdollista järjestää seurakunnan tiloissa. Muistotilaisuuksien osalta hallitus on linjannut henkilömäärän 50 henkilöön. Epidemiasta johtuen tiloja on varattavissa rajallisesti. Epidemian vuoksi joudumme huomioimaan tilojen turvallisen käytön. Muistotilaisuuden voi järjestää seurakunnan tiloissa tai muun toimijan tiloissa.

Kirkossa tai kappelissa tapahtuvissa siunauksissa saattoväkeä pyydetään muistamaan turvallinen etäisyys tartuntojen ehkäisemiseksi. Seurakunnan tilojen ulkopuolella järjestettävät muistotilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia. Yksityistilaisuuksien enimmäisosanottajamääräksi viranomaiset suosittelevat 1.8.2020 alkaen 500 henkeä. Lisäksi viranomaiset suosittelevat, että ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniajärjestelyistä noudatetaan myös yksityistilaisuuksissa.

Turvallisuuden takaamiseksi kirkollisissa toimituksissa noudatetaan edelleen viranomaisohjeita, joilla koronaviruksen leviämistä pyritään estämään. Juhlavieraiden turvallisuus on etusijalla. Pienetkin flunssaoireet ovat este juhliin osallistumisille.

Hautausjärjestelyt

Muistomerkit

 

Pappi sirottelee hiekkaa arkun päälle.

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Ennen hautajaisia

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka

Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa ystävien ja sukulaisten kesken. Pappia voi pyytää osallistumaan tilaisuuteen.

Muistotilaisuus

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö