Vanhustyö

Diakoniatyö tukee vanhusten mahdollisuutta kokea seurakuntayhteyttä järjestämällä kerhoja eri alueseurakunnissa. Kerhoilla, hartauksilla ja henkilökohtaisilla keskusteluilla tuetaan laitoksissa asuvia vanhuksia osallisuuteen.

Jos mieltäsi painaa yksinäisyys, suru, masennus tai mikä murhe tahansa, ja haluat puhua asioistasi jonkun kanssa, ota yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijään. Diakoniatyöntekijät tekevät myös kotikäyntejä ja tarvittaessa ovat ohjaamassa muun yhteiskunnallisen avun piiriin.
 

Yksinäisille vanhuksille pyritään järjestämään tarvittaessa seurakunnan vapaaehtoisten lähimmäisapua.

Syntymäpäivävierailuja seurakunnan työntekijät tekevät pyydettäessä. Vierailupyyntöjä ottaa vastaan toimistosihteeri, p. 040 143 400.

Syrjäytyneiden ja huono-osaisten vanhusten löytämiseksi ja auttamiseksi diakoniatyöllä oli vuosina 2015-2016 IkäArvokas-hanke. Lisätietoja hankkeesta Maritta Katajamäeltä.
 

Senioripysäkki on luottamuksellinen keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille ajatusten jakamiseen ja vertaistukeen silloin, kun huolet, pelot tai muuten vaikeat asiat painavat mieltä. Ryhmällä on 15 kokoontumista viikon välein, puolitoista tuntia kerrallaan.
 

Vanhustyön vastuuhenkilö
diakoni Maritta Katajamäki
puh. 0400 143 237

Työpari vanhustyössä
diakonissa Reetta Sirkiä
puh. 0400 143 452