PariTunnetta -verkkoparisuhdekurssi

Kiertävätkö riidat aina samaa kehää ja oma kumppani tuntuu olevan jossain kaukaisuudessa? Katkeaako yhteys väliltänne ja riidat jäävät sopimatta? Ovatko tavallinen arki, stressi tai vastoinkäymiset nakertaneet parisuhdetta?

PariTunnetta -verkkoparisuhdekurssi kehittää kumppaneiden välistä tunneyhteyttä, antaa välineitä ristiriitojen käsittelemiseen ja lisää ymmärrystä omasta parisuhteesta. 

Kurssi on Tampereen seurakuntien perheneuvonnan maksuton nettiparisuhdekurssi kaikenlaisille pareille. Se perustuu kanadalaisen psykologi Sue Johnsonin kehittämään tunnekeskeiseen pariterapiaan, jossa tutkitaan oman parisuhteen vuorovaikutusta ja tunneyhteyttä kiintymyssuhdeajattelun näkökulmasta.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on kehittää kumppaneiden välistä tunneyhteyttä ja antaa välineitä ristiriitojen käsittelemiseen. Kurssi soveltuu parhaiten pareille, jotka haluavat lisätä ymmärrystä omasta itsestään ja parisuhteestaan sekä parantaa keskinäistä yhteyttä ja läheisyyttä.

Kurssi ei sovellu pareille, joiden suhteessa on akuutti kriisi, erotilanne, väkivaltaa tai liiallista päihteiden käyttöä. Heitä kehotamme etsimään henkilökohtaista apua parisuhteeseensa. Apua ja neuvoja voi kysyä valtakunnallisista kirkon Perheasiain neuvottelukeskuksista.

Toteutustapa

Kurssi toteutetaan itsenäisesti tehtävänä verkkokurssina, jolle pariskunnat voivat osallistua sopivaksi katsomallaan ajalla, vaikkapa omalta kotisohvalta. Kurssista saa parhaimman annin, kun on halua haastaa omia ajattelutapojaan ja tunteitaan sekä tutkailla omaa käytöstään eikä vain kumppanin tapaa ajatella tai käyttäytyä suhteessa. Avaimia parempaan parisuhteeseen ovat halu ajatusten ja tunteiden vastavuoroiseen kertomiseen ja kuuntelemiseen.

Osallistujilla on mahdollisuus saada perheneuvojilta kurssiin ja sen sisältöön liittyvää tukea lähettämällä sähköpostia. Posteihin vastataan muutaman arkipäivän sisällä.

Kurssilla paneudutaan parisuhteen parantamiseen teorian ja videoiden avulla sekä tehdään harjoituksia. Kurssin runkona on yhdeksän teema-jaksoa. Jaksot 2, 3 ja 4 ovat tärkeimmät ydinjaksot (merkitty tähdellä *), joita muut jaksot tukevat ja täydentävät. Kannattaa kuitenkin paneutua jokaisen jakson teemaan huolella.

Jaksot ovat:

  1. Rakkaus ja kiintymys

  2. Riidan kehä*

  3. Arat paikat*

  4. Riitelyn pysäyttäminen*

  5. Menneisyyden merkitys

  6. Syvimmät huolet ja toiveet

  7. Anteeksi antaminen

  8. Läheisyys ja seksuaalisuus

  9. Rakkauden ylläpitäminen

Kurssin käymiseen on hyvä varata aikaa ja rauhaa sekä yksin että yhdessä kumppanin kanssa. Osa harjoituksista on yhdessä kumppanin kanssa tehtäviä, osa yksin pohdittavia, jolloin ei tarvitse joka hetki olla yhtä aikaa paikalla.