Mitä perheasioiden sovittelu on?

Avioliittolain ja sosiaalihuoltolain mukaan perheessä esiintyvät ristiriidat on pyrittävä ensisijaisesti selvittämään neuvotteluissa ja ratkaisemaan sopimuksilla. Perheasioiden sovittelussa sovittelija auttaa jäsentämään tilannetta ja tarkastelemaan ratkaisuja eri perheenjäsenten kannalta.

Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta. Perheasioiden sovitteluun tullaan perheen tai perheenjäsenen omasta aloitteesta.

Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu


- perheille, jotka miettivät eroa
- perheille, joissa eropäätös on jo tehty
- erojärjestelyjä tekeville
- eronneille, jotka ovat sopeutumassa uuteen tilanteeseen
- puolisoille, jotka eroa mietittyään ovat päättäneet jatkaa yhdessä
- eroperheille, joissa lasten tapaamiset eivät suju

Perheasioiden sovittelussa perheenjäsenet voivat saada apua ja tukea pohtiessaan eroa tai sen uhkaa, parisuhteen purkautumista, yhteiselämän muuta lopettamista tai käytännön sopimuksia. Eroon päätyvät puolisot voivat sovittelukeskusteluissa pohtia alaikäisten lastensa asemaa ja tilannetta, sekä huoltoa ja tapaamisoikeutta.

Tavoitteena perheasioiden sovittelussa on löytää tasapuolinen, kaikkien perheenjäsenten hyväksymä ratkaisu tilanteeseen. Erityisenä tavoitteena on turvata lapsen asema ja etu.

Perheasioiden sovittelulla voidaan usein ennaltaehkäistä ongelmien laajentuminen ja se, että asioita päädytään viemään oikeuden ratkaistavaksi. Pitkittyvät huolto- ja tapaamisriidat ovat yleensä raskaita kaikille ja vaikeita varsinkin lasten kannalta.

Oikeusministeriön nettisivuilla Linkki avautuu uudessa välilehdessäon tietoa perheasioiden sovittelusta.