Matti Wirilander on toimelias kirkkoherra emeritus, joka on tottunut auttamaan

Vapaaehtoisuus on eräänlaista jatkumoa sille, mitä Wirilander jo työssä ollessaan on tehnyt.

Kirkkoherrana toimineelle Matti Wirilanderille Mikkelin seurakuntakeskus on tuttu
vapaaehtoistyön paikka. Hän vetää keskuksella senioritiistai-tapaamisia.

Matti Wirilander on toiminut Suomenniemellä pappina ja kirkkoherrana. Kun hän jäi eläkkeelle, papin työ muuttui hänen kohdallaan vapaaehtoistoiminnaksi.

– Toimitan silloin tällöin messuja ja kirkollisia toimituksia - ennen muuta hautaan siunauksia, hän kertoo.

Wirilander toteuttaa kuitenkin myös varsinaista vapaaehtoistoimintaa. Hän isännöi ja ideoi esimerkiksi Tarinatupaa Suomenniemellä ja vetää Senioritiistaita Mikkelin seurakuntakeskuksessa. Tarinatupa on kerran kuussa kokoontuva keskustelupiiri. Senioritiistai taas rakentuu asiantuntijan pitämän luennon ympärille, ja myös se voi rakentua keskustelulle.

Wirilander lähti aikoinaan mukaan vapaaehtoistoimintaan, koska mukanaolo alueseurakunnan ja koko Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vapaaehtoistehtävissä on hänelle luonteva tapa toimia seurakunnassa.

– Haluan omalta osaltani viestittää eteenpäin, ettei seurakunta ole eikä saa olla museo, vaan siinä tulee sykkiä uudistushakuinen ja kekseliäs elämä.

Vapaaehtoisuudesta virikkeitä ja henkistä valppautta

Vapaaehtoistoiminta on antanut Wirilanderille virikkeitä, uusia kontakteja ihmisten kanssa, suunnittelua ja toteutusta.

– Parhaimmillaan se pitää yllä henkistä valppautta ja myös uuden löytämistä, hän arvioi.

Haasteitakin on. Eräänlainen haaste on asioiden hetkittäinen päällekkäisyys. Joskus myös valmistelu jää vähälle ajalle, mutta sitä Wirilander pitää omana syynään. Kuten nykymenossa yleensäkin, myös vapaaehtoistehtävissä aikataulu on haaste.

Apua on kuitenkin haasteisiin tarjolla. Jos sikseen tulee, Wirilander voi ottaa yhteyttä työalasta vastaavaan työntekijään, Suomenniemellä aluekappalaiseen Ruut Hanhikorpeen ja "urbaani-Mikkelissä" diakoni Tarja Nousiaiseen, joka tässä tapauksessa on lähin vastuuhenkilö.

– Suomenniemen alueseurakunnassa on kokoonsa nähden paljon eri alojen vastuuhenkilöitä, kuten Martat, jotka huolehtivat tilaisuuksien kahvituksesta ja myös muusta tarjoilusta. Se ei suoranaisesti ole seurakunnan toimintaa, mutta epäsuorasti kylläkin, Wirilander pohtii.

Myös vuosittaiset Suomenniemi-päivien suunnittelu ja toteutus sekä kirkkokonsertit kysyvät vapaaehtoisia toimijoita, joihin Wirilander kuuluu. Samoin itsenäisyyspäivän juhlan toteutuksessa hän on vapaaehtoisena mukana. Myös muunlaista toimintaa, kuten kirkkonäytelmiä, on pidetty kirkossa.

Vuosien ajan Wirilanderin aisaparina on ollut musiikin maisteri ja kanttori Maria Frestadius, ja on vieläkin muun muassa Tarinatuvan osalta. Wirilander on myös usein kesäisin (etenkin pitäjänpäivien aikaan) kirkossa päivystäjänä ja oppaana eli kirkon esittelijänä.  

Seurakunnan lisäksi paikkakunnalla on monenlaista muutakin vapaaehtoistoimintaa, johon moni suomenniemeläinen tai loma-aikoja Suomenniemellä viettävä osallistuu. Tällaisia ovat esimerkiksi urheilutoiminta, kotiseututyö ja näytelmäharrastukset. Pitäjän eri puolilla toimivat myös kyläyhdistykset, joissa vapaaehtoisille on tarjolla mielekästä toimintaa. Näiden kaikkien kanssa on seurakunnalla yhteistyötä.

Wirilanderin mukaan vapaaehtoistoiminnassa korostuu yhdessäolo ja -tekeminen. Ja kun toimintakenttä on monipuolinen, jokainen halukas varmasti löytää itselleen sopivan tavan olla mukana. Voimavarat tulee tietenkin mitoittaa järkevästi. Ideariihen paikka olisi se, mitä uutta vapaaehtoistoimintaan saisi.

Teksti ja kuva: Virpi Kontinen