Ateenan, Rooman ja Jerusalemin perilliset
 

Euroopan unioni on ainutkertainen kansojen ja valtioiden yhteenliittymä: rauhanomaisesti rakennettu taloudellinen ja sopimusten kunnioittamiseen perustuva järjestelmä. Uskonnolla, erityisesti kristinuskolla, on edelleen vahva kulttuurinen ja aatteellinen merkitys EU:n arvoihin. Euroopan unionin lippu, 12 kultaista tähteä sinisellä pohjalla, on Neitsyt Marian lippu katolisesta perinteestä.  Sama vahva kulttuurinen tausta näkyy protestanttisen Skandinavian ristiaiheisissa valtiolipuissa.

Euroopan Idea on pitkä polku, erityisesti kolmen risteyskohdan tuotos. Antiikin Ateenan tieteen ja taiteen, niin runouden kuin matematiikan, löytäminen antoi ihmiskunnalle uudenlaista valoa. Rooman valtakunta toi valtion, lain ja oikeuslaitoksen käsitteen osaksi yhteistä perintöämme. Jerusalemin erityinen lahja eurooppalaisuudelle oli vuosisatojen kuluessa kulkeutuva nasaretilaisen opetukset armeliaisuudesta ja ihmisarvosta. Jerusalemin perinnöllä tuli olemaan valtava vaikutus nykyisten unionin jäsenvaltioiden lainsäädäntöön.

Uskonnonvapaus ja sen positiivinen tulkinta on tärkeä osa eurooppalaista lainsäädäntöä. Valtiovalta tunnustaa ihmisen uskonnollisuuden tarpeet ja lainsäädännöllä mahdollistaa sen toteuttamisen niin yksilön kuin yhteisön osalta. Ranskan valtion negatiivinen uskonnonvapaustulkinta historiallisista syistä on poikkeus. Positiivisesta uskonnonvapaudesta käydään koulupoliittista keskustelua myös Suomessa valtio- ja kuntatasolla.

Suomen talouden, sivistyksen ja turvallisuuden paras tae on vahva ja yhtenäinen Euroopan unioni. Me olemme kaikki Ateenan, Rooman ja Jerusalemin perillisiä.

 

Jyrki Koivikko
yhteiskuntasuhteiden kappalainen