Olla kuin kotonaan

Jokainen meistä tarvitsee oman kodin, paikan missä meidän on hyvä olla. Kaikilla ei ole kotia. Ei kaikilla meidän lähellämmekään. Monet ovat joutuneet lähtemään etsimään uutta kotia. Suomestakin on aikanaan lähdetty – Ruotsiin, Kanadaan, Amerikkaan…

Viime vuosina Suomeenkin on tullut uuden kodin etsijöitä maailman eri kolkilta. Koti löytyy sieltä, missä meidät otetaan vastaan, missä meistä välitetään, meille ollaan ystävällisiä.

Seurakunta on koti – ainakin se voisi olla ja sen tulisi olla koti –  hyvin monenlaisille ihmisille.  Koti, jossa ei katsota kansalaisuuteen, ihonväriin, asemaan, sukupuoleen… Samoin kuin jokaiselle kuuluu oikeus kotiin, jokaiselle kuuluu myös oma paikka seurakunnassa. Kodissa on voitava olla turvassa.

Seurakunta kotina on myös rukouksen huone. Rukouksessa kohtaamme Jumalan ja Jumala kohtaa meidät. Koti on aarre, ja kodissa on aarteita. Tämän kodin aarteita ovat Jumalan sana sekä sakramentit eli kaste ja ehtoollinen. Seurakunnan aarteita olemme myös me kaikki Kristukseen kastetut. Me yhdessä muodostamme sen kodin, jossa jokaisen on hyvä olla – olla kuin kotonaan.


Hilveliisa Ukkonen
Ristimäen aluekappalainen