Uutislistaukseen

Seurakunta koronavuosien jälkeen uuteen nousuun ja vahvistuneeseen yhteistyöhön

Kirkkoneuvosto tarkastaa 19.3. kokouksessaan seurakunnan vuoden 2023 tilinpäätöksen. Toimintavuoden tilastoja ja ydinsisältöjä avataan myös vuosikertomuksessa ja henkilöstötilinpäätöksessä. Alueneuvostojen lausunnot alueseurakuntien toiminnasta on myös koottu yksiin kansiin. Uutisessa maistiaisia dokumenteista.    

Kaksi dokumenttivihkoa pöydällä

Toiminta: Koronavuosien jälkeen uuteen nousuun ja yhteistyöhön

Seurakuntatyön sekä hautaus- ja kiinteistötoimen kannalta merkittävä tapahtuma oli vuoden 2023 aikana Puumalan seurakunnan liittyminen Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan. Uusia toimintatapoja on suunniteltu ja juurrutettu yhdessä. Vuosi 2023 oli myös ensimmäinen seurakuntavaalien jälkeen, joten uudet luottamushenkilöt pääsivät perehtymään seurakunnan toimintaan muun muassa työntekijöiden kanssa järjestetyissä yhteisissä strategiailloissa.

Merkittävää oli myös koronarajoitteiden purkaminen. Osallistujamäärät seurakunnan eri tilaisuuksissa nousivat huomattavasti, vaikka vuoden 2019 määriin ei yllettykään.  

Lähetystyössä nähtiin eri toimijoiden voimien kokoamista. Ukraina-keräykset olivat onnistuneita, ja seurakunta sai keväällä valtakunnallisen huomionosoituksen Suomen Ekumeenisen Neuvoston myöntäessä Ekumeeninen teko -palkinnon seurakunnan diakoniatyölle Saimaan ortodoksisen seurakunnan kanssa toteutetusta avusta Ukrainaan vuoden 2022 aikana. Paikallista diakonista hyvää jaettiin soppatiistaissa, jotka keräsivät säännöllisesti 50-70 henkeä yhteisen pöydän ääreen.

Yksittäisinä kohokohtina mainittiin muun muassa emerituspiispa Seppo Häkkisen lähtöjumalanpalvelus, piispa Mari Parkkisen virkaan vihkiminen, Sukupolvet yhdessä -messu, loppiaisen yhteinen lähetyspyhä, Arvojen Areena sekä Ristiinan ja Puumalan aluekappalaisten virkaanasettamiset.

Talous: Vakaa tilanne tukee tulevia investointeja

Seurakunnan taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Tilikauden 2023 tulos oli 1.700.000 euroa. Tulos on poikkeuksellisen korkea, sillä kirkollisverotuotto kasvoi Mikkelissä 8,7 %. Vuoteen 2022 verrattuna verotulot kasvoivat siis koko seurakunnan osalta 860 000 euroa, mikä selittyy enimmäkseen vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen yhteydessä toteutetulla kertaluonteisella verouudistuksella. Myös palkkojen ja eläkkeiden korotukset vaikuttivat osaltaan verotulokertymään. MPY Osuuskunnan ylijäämän jakamisesta kertyi myös 272.800 euroa, mikä näkyy nettorahoitustuottojen tavallista suuremmassa kertymässä (613.000 euroa).

Käyttötalouden ulkoiset toimintatuotot olivat 1.990.000 euroa eli noin 129.000 euroa edellisvuotta suuremmat. Toimintakulut olivat puolestaan 10.500.000 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 1.046.000 euroa (11 %). Henkilöstökulut kasvoivat 274.000 eurolla (5 %).

Vuoden 2023 investoinneista vaikutuksiltaan merkittävin oli Mikkelin tuomiokirkon peruskorjauksen esisuunnittelu. Suunnittelun piti alun perin kohdistua vain julkisivuun, mutta tehtyjen selvitysten perusteella todettiin, että vähintään yhtä suuri tarve korjaukselle on kirkon sisätiloissa. Varsinainen korjauksen suunnittelu siirtyi vuoteen 2024.    

Kertomusvuonna valmistuneita suurimpia investointihankkeita olivat Pitäjänkirkon kellotapulin maalaus sekä Haukivuoren kirkon kellotapulin ja hautausmaarakennuksen maalaukset. Myös Haukivuoren kirkon ilmalämpöpumppujärjestelmän rakentaminen saatiin päätökseen ja Harjun siunauskappelin vesikaton maalaus toteutettiin.

Toteutettuja hankkeita olivat myös Lähemäen seurakuntatalon piha-alueen korjaus, traktorin hankinta hautatoimen tarpeisiin sekä Harjun hautausmaan vanhan leikkuuhuoneen korjaus. Tuomiokirkolta Ristimäenkadulle johtavien portaiden korjaus, joka sisälsi liikkuneiden kivien siirtämisen paikoilleen, toteutettiin kevyenä versiona, jonka kustannukset kirjattiin käyttötalouteen. Vuoden 2023 aikana tuomiokirkkoon hankittiin oma kaukolämpöliittymä, kun se erotettiin As Oy Savilahdenkatu 18 kaukolämmöstä.

Talousarvion ulkopuolelta investointiosaan kirjautui vuonna 2022 toteutetun Ristiinan vanhan leikkuuhuoneen kunnostuksen häntiä. Toteutuneet investointikulut olivat yhteensä 665.000 euroa.

Henkilöstö: Huomio työhyvinvointiin

Vuoden alussa seurakunnan työntekijöille toteutettiin monen vuoden jälkeen työhyvinvointikysely. Tuloksia käsiteltiin tiimeittäin työterveyshuollon terveydenhoitajan ja psykologin johdolla. Työhyvinvointiin kiinnitettiin paljon huomiota koko vuoden ajan, ja aihetta työstettiin luomalla kaikkia koskevat työyhteisön pelisäännöt.

Työntekijämäärä oli vuoden 2023 lopussa 109, mutta vuoden aikana seurakunnan palveluksessa oli kaikki vuoden aikana työskennelleet mukaan lukien 223 henkilöä. Rekrytointeja oli useita. Uudessa tehtävässä aloitti 17 henkilöä, joista 14 tuli seurakunnan ulkopuolelta. Lisäksi määräaikaisia työntekijöitä oli sijaisuuksia tekemässä.

Seurakunnassa tehtiin 130,5 henkilötyövuotta vuonna 2023. Henkilöstön keski-ikä oli 49,01 vuotta. Suurimmat ikäryhmät olivat 55–59-vuotiaat ja 60–64-vuotiaat. Vuosien 2024–2028 aikana eläkkeelle siirtyy arviolta 15 henkilöä.

19.3.2024 16.00