Uutislistaukseen

Kirkolliset ilmoitukset muuttuvat maltillisesti – ajantasainen tiedonkulku turvataan

Mikkelin Kaupunkilehden kirkolliset ilmoitukset muuttuvat hieman kesäkuusta alkaen. Myös Polku-lehden ilmoittelukäytäntö on muuttunut kuluvan vuoden aikana.

Pöydällä sanomalehti, croissant ja kahvikuppi

Moni haluaa edelleen lukea aamukahvin kanssa paperista sanomalehteä. Seurakunnan printti-ilmoitukset eivät ole häviämässä mihinkään, vaikka pieniä muutoksia linjauksiin tehdään.

Paikallislehtien kirkolliset ilmoitukset ovat olleet tämän vuoden aikana muutoksessa, joka koskee laajemmin koko viestinnän kenttää. Printtimedian kustannukset ovat viime vuosina nousseet erityisesti jakelun mutta myös painatuksen osalta toistuvasti ja hallitsemattomasti. Esimerkiksi vuoden 2023 aikana Postin hinnoittelu muuttui kaksi kertaa, viimeksi kesäkuussa 9,6 % nousulla. Paikallinen esimerkki on Puumala-lehden ilmoitushintojen yli kolminkertainen nousu vuoden 2024 alussa.

Muutokset eivät koske pelkästään rahaa, mistä viimeisin osoitus on Mikkelin Kaupunkilehden päätös tiputtaa Suomenniemi pois lehden jakelualueelta. Anttolan, Ristiinan ja Haukivuoren alueilla lehteä ei puolestaan vuoden 2024 ole enää jaettu kotitalouksiin, ja Puumalassa ilmaisjakelu ei ilmesty.

Näihin muutoksiin on jo sopeuduttu jättämällä Kaupunkilehdestä Suomenniemen ja Puumalan alueen ilmoitukset pois, sillä lehteä ei alueilla ole saatavilla. Puumala-lehdessä kirkollisia ilmoituksia on ollut noin kahdesti kuussa entisen viikoittaisen ilmoittelun sijaan.

– Muutoksista on tullut viestintäpalveluihin kymmenkunta palautetta, ja osa on kokenut käytännön alueseurakuntia eriarvoistavana. Tilanteessa onkin kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että tiedonkulku kaikilla alueilla turvataan riittävästi ja oikea-aikaisesti, sanoo viestinnän asiantuntija Krista Eskelinen.

Alueseurakuntien erilaiset viestintäkäytännöt liittyvät pitkälti käytössä oleviin kanaviin ja mahdollisuuksiin. Esimerkiksi Anttolassa ei paikallislehteä enää ole, ja Haukivuoren Seutu ilmestyy kerran kuussa. Mitä kauemmas haja-asutusalueelle mennään, sitä haastavammaksi ilmaisjakeluiden kuljetus on osoittautunut.  

– Täysin tasapuoliseksi tiedotusta ei alueseurakunnissa saa, mutta puutteita ja katvealueita voidaan paikata. Esimerkiksi Länsi-Savon suurjakelun mukana ilmestyvää Arkki-lehtistä jaetaan Puumalaan vain kesäasukasjakelukaudella. Olemme varanneet Puumala-lehdestä elokuulta tilan, jossa paikallisuutisia voidaan vastaavasti nostaa esiin printtilehdessä, Eskelinen kertoo.

– Seurakunta haluaa myös tarjota Polku-lehden maksuttomana postituksena myös niihin haja-asutusalueiden talouksiin, joihin normaalijakelu ei yllä. Kun rahalle saa vastinetta ja vaikuttavuutta, sitä käytetään mielellään vahvistamaan alueseurakuntien tiedotusta.

Kirkollisten uudistuvat maltillisesti kesäkuussa  

Kirkolliset ilmoitukset ovat tärkeä viestintäkanava erityisesti varttuneemmalle väestölle.

– Moni haluaa edelleen lukea seurakunnan tapahtumatietoja paperilehdestä tai verkon käyttöön ei ole tarvittavia valmiuksia. Kyllä me haluamme palvella näitä ihmisiä, eivätkä kirkolliset ole mihinkään häviämässä, sanoo Eskelinen.

– Erityisesti tapahtumia – konsertteja, raamattuopetuksia, työalojen yhteisponnistuksia ja vaikkapa perhemessuja – tuodaan viikkoilmoituksessa esiin ja ne nousevatkin paremmin lukijan silmiin hieman lyhemmästä mainoksesta.

Suurin muutos on siis se, että kesäkuusta eteenpäin seurakunnan säännöllisestä toiminnasta ilmoitetaan vain perustelluissa poikkeustapauksissa. Linjaus koskee myös herätysliikkeiden ja muiden hengellisten yhteisöjen tilaisuuksia. 

Seurakunnan verkkosivuilla ja somekanavissa tapahtumista viestitään edelleen mahdollisimman kattavasti ja laajasti. Muutoksen yhteydessä tuetaan kuitenkin myös painettua tapahtumatiedotusta.

– Säännöllisesti kokoontuvien ryhmien on mahdollista saada tulostettuja kausimainoksia ja alueseurakuntiin viestintäpalvelut alkavat tuottaa laajan kuukausikoonnin, jonka voi napata mukaan vaikka kirkkomatkalta, Eskelinen kertoo.

Arkki-liitteen yhteydessä ilmestyy 21.9. nelisivuinen ilmoitusliite, jossa nostetaan esiin seurakunnan säännöllistä toimintaa ja tärkeitä yhteystietoja. Alueiden laajalevikkisiin kesäjulkaisuihin ostetaan mainostilaa, jotta myös kesäasukkaat saavat tiedon seurakunnan toiminnasta.

– Viestintäpalvelut selvittävät syksyn aikana myös sähköisen uutiskirjeen, tekstiviestipalveluiden ja koteihin jaettavan esitteen mahdollisuuksia. Digitaalisten näyttöjen saamista alueseurakuntien ottaville paikoille, kuten kauppojen yhteyteen, selvitetään myös parhaillaan, Eskelinen jatkaa.

– Tärkeä viesti on myös se, että mikäli tämä uusi malli ei syystä tai toisesta toimi, sitä voidaan vielä hioa ja muuttaa. Tapahtumatiedotuksen katvealueet pyritään kartoittamaan ja löytämään eri työaloja ja alueseurakuntia palvelevia käytännön ratkaisuja.

Polku-lehden tulevaisuus pohdinnassa

Seurakunnan Polku-lehden ilmoitustila on vuoden 2024 numeroissa kaksi sivua eli puolet aiempaa vähemmän. Ilmoittelussa priorisoidaan alueseurakuntien tärkeitä tapahtumia, mutta myös herätysliikkeiden ja muiden hengellisten yhteisöjen tilaisuuksia mainostetaan yhtenevin ilmoituskriteerein.

– Polun tulevaisuuteen näen kaksi vaihtoehtoista linjaa. Joko lehti muuttuu aikakauslehtimäiseksi ja rivi-ilmoittelu tippuu kokonaan pois tai sitten se taitetaan seurakunnan omana työnä noin kuudesti vuodessa, Eskelinen visioi.

– Tällä hetkellä Polun taittoaikataulu ei tue tapahtumailmoittelua, sillä materiaalien tulee olla ulkopuolisella taittajalla yli kuukautta ennen lehden ilmestymistä. Tämä on johtanut toistuvasti siihen, että lehdessä on vanhentuneita ja puutteellisia tapahtumatietoja.

Toisaalta seurakunnan oma lehti tavoittaa osoitteellisen postituksen vuoksi haja-asutusalueella elävät lukijat parhaiten.

– Viestintäasioissa saa aina olla yhteydessä ja esitellä tuoreita ideoita tiedotuksen kehittämiseksi. Teemme parhaamme, jotta strategian mukaisesti seurakunta näkyisi ja kuuluisi mahdollisimman monipuolisesti ja -kanavaisesti siellä, missä ihmiset ovat!

 

Krista Eskelinen
Krista Eskelinen
Viestinnän asiantuntija

16.4.2024 20.07