Uutislistaukseen

Asfaltilla kyljellään on polkupyörä, selällään vieressä nuori mies, häne vieressään kirja, puhelin, kuulokk... Monelle itsestäänselvyydet eivät kuulu köyhän nuoren elämään lainkaan.

Kun itsestään selvyydet puuttuvat

29.4.2019 14.22

Köyhä nuori piiloutuu ennemmin kuin puhuu köyhyydestään. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten alueella toimivat kuraattorit eivät juurikaan kohtaa suoraan köyhyyttä työssään.

Monen poissaolon tai keskeytyneen opiskelun taustalla on rahan puute, tietävät Essoten kuraattorit.

Tyypillisimmin oppilas hakee kuraattorilta apua taloudellisiin huoliin yksittäisten pakollisten hankintojen edessä, esimerkiksi kun lukio-opintoihin on hankittava tietokone. Nuorilla voi myös olla monimutkaisia tilanteita.

- Nuori ei esimerkiksi ole ollut tietoinen tuista, joihin hän olisi oikeutettu tai tulot ovat olleet ihan hyvät, mutta velkaantumisen vuoksi rahaa ei ole jäänyt käytettäväksi, eräs kuraattori kertoo.

Toisaalla rahanpuute voi näkyä vaikeutena matkustaa kodin ja koulun väliä, sopivan vaatetuksen puuttumisena ja ravinnosta tinkimisenä.

- Usean opiskelijan on huomattu elävän vapaa-aikana hyvin vähällä tai ravintoköyhällä ruualla.

Kuraattorien tiedossa on, että perheissä on monenlaisia tilanteita, esimerkiksi työttömyyttä, sairastamista ja yksinhuoltajuutta. Vasta oppilaan kanssa luottamuksellisen suhteen synnyttyä voi tulla ilmi, että rahaa ei ole.

Kirjoihin kaivetaan rahat

Köyhä nuori kasvaa maailmassa, johon ei kuulu useimmille meistä itsestään selviä asioita. Harrastuksia ei ole edes mietitty. Perheen kanssa ei käydä matkoilla tai koskaan edes ravintolassa. Lomilla ei mennä sukulaisten luokse, koska ei ole varaa matkustaa.

Ongelma voi korostua varsinkin juhlapyhinä, jolloin ”kuuluisi” viettää aikaa perheen ja suvun kesken.

Kuraattorit uskovat, että suurimmassa osassa perheitä kouluttautumista kuitenkin arvostetaan ja sen takia ollaan valmiita tinkimään monista muista asioista.  Etenkin kirjat ynnä muut peruskustannukset pyritään hankkimaan keinolla millä hyvänsä.

- Oma lukunsa ovat jo omillaan asuvat opiskelijat, jotka syystä tai toisesta ovat pääosin itse vastuussa kaikista oman elämänsä kustannuksista. Toki heillä on usein kotona asuvaa opiskelijaa paremmat mahdollisuudet saada myös muita yhteiskunnan tukia.

Köyhyydestä on vaikea pyristellä irti

Kuraattoreita huolettaa rahanpuutteen vaikutus myös nuorten omasta terveydestä huolehtimiseen.

- Rahan puutteen takia nuori voi joutua lykkäämään lääkkeiden hakemista tai käyttämään ruokaan varattuja rahoja lääkkeisiin. Uutena huolena on vuoden 2019 alussa voimaan tullut käytäntö, jonka mukaan Esedun ja Xamk:n sairaanhoidollisista lääkärikäynneistä peritään maksu täysi-ikäisiltä opiskelijoilta. Vielä ei ole tiedossa, aiheuttaako tämä sen, että moni jättää hoitamatta itsensä.

Nuorilla ei ole aina mahdollisuutta hakea tukea ja apua yhteiskunnan tarjoamista palveluista vähävaraisille. Monesti avustakin huolimatta köyhyydestä on vaikea pyristellä irti, koska se koskettaa monia arkisia asioita ja sen vaikutukset ulottuvat pitkälle elämässä. Nuoren köyhyydestä seuraa huonommuuden ja eriarvoisuuden tunnetta, joka edesauttaa syrjäytymistä.

- Joskus työntekijänä toivoisi, että voisi tarjota avun konkreettisesti rahana; maksaa joku lasku tai vuokravelka, jotta opiskelija pääsisi eteenpäin.

 

***

Artikkeli on koottu kuraattoreille tehdystä sähköpostihaastattelusta. Seurakunnan tiedotuksen tekemään "Miten nuorten köyhyys näkyy työssäsi" - haastatteluun vastasi Essoten opiskeluhuollon 2. asteen kuraattoreita.

 

***

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan toteuttaman Yhteisvastuukeräyksen kampanja-aika päättyy huhtikuun loppuun, mutta keräykseen voi osallistua ympäri vuoden.

Tänä vuonna Mikkelissä diakoniatyön ja Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua mm. maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa.

Katso lisää www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi/tule-mukaan/yhteisvastuu