Uutislistaukseen

Kirjoja pinossa

Mikkeliläisten kirkonkirjojen pito siirtyy Kouvolaan

9.9.2019 13.07

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkonkirjojen pito siirtyy Kouvolaan perustettavaan keskusrekisteriin 2020 alusta.

Koko maassa seurakunnat siirtyvät keskusrekistereihin 2022 mennessä.

Hallintopastori Eija Juuman mukaan keskusrekisteriin siirtyminen tuo etuja ja säästöjä.

- Perunkirjoituksia varten tällä hetkellähän vainajan omaisten pitää selvittää, missä kaikkialla vainaja on elänyt (yli 15 vuotiaana) ja tilata jokaisen asuinpaikan seurakunnasta oma sukuselvityksensä. Jatkossa aluerekistereissä sukuselvityksen saa tilattua yhdellä kertaa ja palvelu on laadukasta ja samanlaista kaikille.

- Oulussa on päästy alle kahden euron kuluihin per seurakunnan jäsen. Oulun lisäksi aluekeskusrekisteri toimii jo Tampereella ja Kuopiossa. Rekistereitä perustetaan Suomeen useita.

Mikkelin Savilahdenkadulla sijaitsevaan kirkkoherranvirastoon jäävät edelleen paikalliset tehtävät ja hautausasiakaspalvelu. Hautausasiakkaat voivat tehdä sukuselvitystilauksen asioidessaan kirkkoherranvirastossa. Sukuselvitystilauksia voi tehdä entiseen malliin myös puhelimitse ja sähköisesti, jolloin yhteydenotto ohjautuu Kouvolaan.

Kokonaan sähköisesti netissä voi hoitaa avioliiton esteiden tutkinnan, kirkkoon liittymisen sekä virkatodistustilauksen.

- Sähköisiä palveluita kehitetään edelleen. Tulevaisuudessa on tarkoitus saada käyttöön sähköinen ajanvaraus, jolla voi varata kaste-, vihki- tai siunausajan sekä papin, Juuma kertoo.

Kirkonkirjojen pito tarkoittaa kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään liittyviä kirjaamistehtäviä ja väestötietolain seurakunnille velvoittamia tai sallimia viranomaistehtäviä, joita ovat kirkollisten toimitusten ja lapsen nimen rekisteröinnit, avioliiton esteiden tutkiminen, kirkkoon liittymisen ja eroamisen kirjaaminen, jäsentietojen tarkistaminen ja korjaaminen, todistusten antaminen ja arkistointitehtävät.