Uutislistaukseen

Haukivuoren kirkko Haukivuoren kirkko

Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma

12.12.2019 10.30

Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2022.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan talous on ollut viime vuosina tasapainoinen. Verotulojen vähentyessä käyttötaloutta on tasapainotettu jatkuvasti erilaisilla keinoilla. Käyttötalouden tuotot ovat talousarviossa yhteensä 1.827.000 euroa. Merkittäviä muutoksia pääluokissa ei ole. Hallinnon toimintatuottoja vähentää kirkonkirjojenpidon tehtävien siirtyminen vuoden 2020 alussa Kouvolan aluekeskusrekisteriin. Seurakuntatyön tuottoja kasvattaa mm. Hyvä Teko tarttuu- hankkeen saama hankerahoitus. Käyttötalouden tuotot kattavat 18 % käyttötalouden kuluista, jotka ovat yhteensä 10.167.000 euroa.


Vuoden 2020 talousarviossa henkilöstökulut laskevat. Tämä johtuu virka- ja työsuhteiden määrän vähenemisestä muun muassa kirkonkirjojen pidossa ja kiinteistötoimessa. Palvelujen ostoihin varatut määrärahat laskevat lähes 5 prosentilla. Vuokrakuluissa sekä aineissa ja tarvikkeissa on hienoista nousua, kun taas annettuihin avustuksiin varatut määrärahat laskevat.

Verotulojen lasku haastaa toiminnan kehittämiseen. Prosentin vuosittainen lasku verotuloissa merkitsee käytännössä noin 100 000 euron vuosittaista tulonmenetystä. Taloussuunnitelmassa lasku on ennakoitu. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan taloutta on tasapainotettu onnistuneesti henkilöstö- ja kiinteistöstrategisin keinoin sekä toiminnan järjestämisillä jo vuosia. Näiden ansioista toimintakate on pienentynyt vuosi vuodelta. Talouden tasapainottaminen seurakunnan on tarpeellista, jotta haasteisiin pystytään vastaamaan. Tämä toteutetaan strategian mukaisin painopistein henkilöstösuunnitelmaa ja kiinteistöstrategiaa päivittämällä.

 

Lisätalousarvio 2019 hyväksyttiin

 

Kirkkovaltuusto hyväksyi lisätalousarvion vuodelle 2019. Vuoden 2019 talousarvion investoinnit ovat yhteensä 1.335.000 euroa. Muutosten johdosta investointien loppusumma kasvaa 145.000 eurolla. Lisätalousarvio sisältää muutoksia kahdeksaan investointihankkeeseen. Lisätalousarviossa suurimmat lisäykset koskevat seurakuntakeskuksen sokkelin ja sadevesikallistusten korjauksia sekä Harjun kappelin vesikaton uusimista ja julkisivukorjauksia. Eräät investoinnit alittivat talousarviovarauksen.

 

Haukivuoren kirkon muutostyöt alkavat

 

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa on valmisteltu kuluvana vuonna Haukivuoren kirkon muutostöitä. Muutoksilla pyritään lisäämään kirkkosalin monikäyttöisyyttä. Suunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy. Haukivuoren kirkonkylä on noin viiden kilometrin päässä Haukivuoren asemankylästä, jossa Haukivuoren seurakuntatalo sijaitsee. Suunniteltu ratkaisu helpottaa tilaisuuksien järjestämistä maantieteellisen etäisyyden pienentyessä. Kirkkosalin neljä takimmaista penkkiriviä poistetaan. Muodostunut vapaa alue kalustetaan irtotuoleilla ja poistetuista penkeistä tehtävillä penkeillä sekä kokoontaitettavilla pöydillä. Ratkaisu sopii monenlaisiin tarkoituksiin. Museovirasto on puoltanut suunnitelmia, jotka kirkkovaltuusto hyväksyi ja päätti lähettää kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuusto kokoontui 10.12.2019.