Uutislistaukseen

Kauneimmissa joululauluissa oli väkeä tuhansittain Kauneimmissa joululauluissa oli väkeä tuhansittain

Tuomiokirkkoseurakunnassa vakaata kehitystä

24.1.2020 15.37

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan jäsenistössä ei ole ollut merkittäviä muutoksia aiempiin vuosiin.

Henkilömäärät ja tapahtumien lukumäärä ovat pysyneet suhteellisen vakaina. Avioerot ovat jopa vähentyneet ja aviolittoja solmittu enemmän kuin vuonna 2018. Kirkosta eronneita oli viime vuonna reilut sata enemmän kuin edellisenä vuonna.  Syntyvyyden laskun seurauksena kastettujen määrä on ollut laskussa, mutta vuosittaista vaihtelua on ollut suhteellisen paljon.

Tilastoa

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan läsnäolevan väestö vuoden 2019 lopussa oli 40489. Se on 1262 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Poissaolevien määrä oli 1813 henkeä. Mikkelin kaupunkilaisista 76 % kuuluu ev.lut. kirkkoon. Kirkosta erosi yhteensä 757 henkeä ja kirkkoon liittyi 109 henkeä. Kirkosta eronneita oli edellisenä vuonna 610. Viiden viime vuoden aikana kirkkoon on liittyneitä ollut yhteensä 627 henkeä.

Solmittuja avioliittoja oli yhteensä 172, joista kirkollinen vihkiminen oli 100 parilla. Siviiliavioliittojen siunaamisia oli 5.  Edellisenä vuonna kirkollisten vihkimisten määrä oli 90. Avioliittoja on solmittu kirkolliset- ja siviilivihkimiset huomioiden 6 enemmän kuin v. 2018.  Vuonna 2019 kirkollisia avioliittoja oli 58 % , siviiliavioliittoja 42 % , kun 2018 kirkollisia avioliittoja 54 % ja siviiliavioliittoja 46 %.

Vuoden 2019 avioerojen määrä oli 60 v. Erot ovat vähentyneet: niitä oli 96 kappaletta vuonna 2018, ja 93 eroa vuonna 2017 ja jopa 106 eronnutta paria vuonna 2016.

Kastettujen määrä 2019 oli 275 lasta ja se oli 32 vähemmän kuin vuonna 2018. Kun vuonna 2017 kastettiin 336 henkilöä.

Kuolleita määrä vuonna 2019 Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa oli 528 kun edellisenä vuonna vainajia oli 572 v. Sovittuja hautauksia vuonna 2019 oli yhteensä 578. Seurakuntaan muutti 1257 henkilöä ja poismuuttoja kirjautui 1609.

Lisätietoja:

Hallintopastori Eija Juuma, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, eija.juuma@evl.fi  p 0400 143 304.