Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoiston päätöksiä maaliskuussa

Kirkkoneuvosto hyväksyi henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2019

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan palveluksessa vuoden 2019 lopussa kaikki palvelussuhteet mukaan lukien oli 122 (128) henkilöä, joka on 4,6 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Kahdeksan henkilöä oli vuodenvaihteessa virka- tai työvapaalla ja yksi henkilö lomautettuna, joten todellinen työssä olevien määrä oli 113 henkilöä.  

Seurakuntakeskuksen 2. kerroksen esitystekniikka

Tilataan Studiotec Oy:ltä. Asennetaan äänentoistolaitteet ja kuvaprojisointitekniikka, joilla hoidetaan esitystekniset tarpeet siten, että suurissa tilaisuuksissa, joissa Ristimäki-, Savilahti- ja Pirttiniemisalit on yhdistetty, Ristimäkisalissa tuotettu ääni saadaan kuulumaan myös takimmaisissa saleissa

Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen

Tilinpäätös jätettiin tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kirkkovaltuuston hväksyttäväksi. Tuomiokirkkoseurakunnan talous on tasapainossa vuoden 2019 lopussa. Vuosikate oli tavoitetasolla ja sillä pystyttiin kattamaan investoinnit ja lainan lyhennys strategian mukaisesti. Tilikauden tulokseksi on 197 000 euroa. Poistoerokirjauksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 311 000 euroa. 
 

17.3.2020 17.49