Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto rukkasi seurakunnan hallintoa

Valtuusto päätti mm. kirkkoherran vaalitavasta,  tukipalvelujen johtamisesta ja hyväksyi tilinpäätöksen.

Mikkeli tuomiokirkko

Mikkeli tuomiokirkko

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidettiin tiistaina 5.5. ensi kertaa verkkoyhteyksien välityksellä. Yleisöllä oli mahdollisuus seurata live-striimattuna lähetystä Youtuben kautta. Kokouksen lähetystä seurasi noin 150 vastaanotinta. Katsojat pysyivät keskimäärin tunnin ajan mukana noin kolme tuntia kestäneessä kokouksessa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi tilipäätöksen ja henkilöstötilinpäätöksen. Kiristyvässä tilanteessa seurakunnan budjetti on pidetty tasapainossa, vuosikate erinomaisena ja investoinnit on hoidettu omarahoituksella. Henkilöstötilinpäätöksessä havaitaan työntekijämäärän hieman vähentyneen. Tulevat haasteet liittyvät lähivuosien huomattavaan eläköitymismäärään. Seurakunnan toiminnot ja palvelut on kyetty kuitenkin hoitamaan esimerkillisesti.  

 

Johtamisjärjesteyt uusiksi

Kirkkovaltuusto päätti seurakunnan tulevista tukipalveluiden johtamisjärjestelyistä. Se myönsi hallintojohtaja Markku Salmelle eron virastaan 1.11.2020 eläkkeelle siirtymistä varten.

Myös tuomiorovasti Juha Palm siirtyy eläkkeelle 1.12.2020 lukien. Uuden kirkkoherran vaalitavasta keskusteltiin vilkkaasti. Kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 23-10 esittää tuomiokapitulille, että kirkkoherran vaali toimitetaan välillisesti. Tämä tarkoittaa kirkkovaltuuston suorittamaa vaalia. Lopullisen päätöksen vaalitavasta tekee tuomiokapituli, joka myös julistaa viran haettavaksi. Vaali ajoittuu tulevalle syksylle.

Keskeisten virkojen hoitajien eläköityminen tuo valtuustolle tehtävän varmistaa seurakunnan hallinnon hyvä toimivuus jatkossakin.  Hallintojohtajan virka päätettiin lakkauttaa. Valtuusto perusti talousjohtajan viran, johon päätettiin antaa viranhoitomääräys seurakunnan talouspäällikölle Tiina Snickerille 1.11.2020 lukien. Tästä johtuen myös talouspäällikön virka lakkautettiin. Järjestelyn seurauksena tukipalvelujen johdosta poistuu yksi henkilötyövuosi. 

Valtuusto päätti myös perustaa seurakuntaan HR-asiantuntijan viran 1.11.2020 lukien henkilöstösihteerin tehtävän tilalle. Edelleen kirkkovaltuusto perusti taloushallinnon asiantuntijan viran luonnollisen poistuman johdosta vapautuvan kirjanpitäjän viran tilalle. Näillä varmistetaan tukipalveluiden jatkuvuus sekä kehitetään talous- ja henkilöstöhallintoa taloushallinnon henkilöstön kokonaismäärän vähentyessä. 

 

Kirkkovaltuuston asiasivusto

 

Lisätietoja:

hallintojohtaja Markku Salmi 0400 143 230  markku.salmi@evl.fi
tuomiorovasti Juha Palm 0400 143 301   juha.palm@evl.fi

7.5.2020 15.28