Uutislistaukseen

Henri Koskinen, hallintokappalainen

Henri Koskinen valittiin hallintokappalaiseksi 

15.5.2021 12.30

Hallintokappalaisen virkaa haki yhdeksän henkilöä. Viranhaltija toimii tarvittaessa kirkkoherran sijaisena.

Hallintokappalaisen tehtävänkuvaukseen sisällytettiin aiemmin hallintopastorin työhön sisältyneet tehtävät. Tuomiokapituli julisti viran haettavaksi 9.3.2021 mennessä.

Hallintokappalaisen tehtäviin kuuluvat seurakuntatyön kehittäminen tuomiorovastin tukena sekä teologinen ja hallinnollinen asioiden suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen yhdessä tuomiorovastin kanssa. Hallintokappalainen toimii tarvittaessa kirkkoherran sijaisena.

Tehtäviin kuuluvat myös kirkkoherranviraston toiminnasta vastaaminen sekä seurakuntapastoreiden ja kirkkoherranviraston toimistosihteerien esimiestehtävät. Hän osallistuu myös yleisen seurakuntatyön tehtäviin. Hallintokappalainen on johtoryhmän jäsen.

Määräaikaan mennessä virkaa haki yhdeksän henkilöä. Haastattelutyöryhmä kutsui työkokemuksen ja esimieskokemuksen perusteella haastatteluun viisi hakijaa. Kirkkoneuvaltuusto  valitsi hallintokappalaisen virkaan pastori Henri Koskisen. Rekrytoinnissa käytettiin soveltuvuusarviointia.


Kannan korteni yhteiseen kekoon

Hallintokappalaiseksi valittu  Henri Koskinen, 33, on lähtöisin Varkaudesta, mutta hänen sukunsa juuret ovat Etelä-Savossa. ”Muutto Mikkeliin on ovi uuteen, mutta savolaisen sydämen myötä siitä ovesta astumisessa on jotain turvallista.”

Viimeiset kahdeksan vuotta Henri on toiminut pappina Janakkalan seurakunnassa.  Pappina hän on toiminut Janakkalan lisäksi myös Raumalla. 

”Työ pappina on minulle osa itseäni ja luontainen tapa kantaa korteni kekoon seurakunnassa. Kansan kirkko on hengellinen kotini, jota haluan rakentaa. Mikkelissä tahdon tuoda yhteiseen pöytään osaamiseni hallinnon ja kehittämisen sekä johtamisen kautta. Ja päästä tapaamaan työkaverit ja seurakuntalaiset.”