Uutislistaukseen

Eeva-Leena Kokon muistokirjoitus

Rovasti Eeva-Leena Kokko kuoli yllättäen 28.5.2021 Mikkelissä.

Eeva-Leena Kokko rovasti Mikkelin tuomiokirrkkoseurakunta

Eeva-Leena Kokko

Eeva-Leena Kokko oli syntynyt vuonna 10.6.1940 Joensuussa. Teologian kandidaatiksi valmistuttuaan hän toimi vuoden uskonnonopettajana Iisalmessa. Vuodesta 1970 aina eläkkeelle jäämiseen vuoteen 2004 saakka hän työskenteli Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa ensin lehtorina ja sitten pappina.

Eeva-Leena Kokko kuului ensimmäisten Suomessa papiksi vihittyjen naisten joukkoon vuonna 1988. Pappeus oli hänelle odotettu kutsumus. Sitä ennen hän oli joutunut monien seurakuntalehtorien tavoin tyytymään miesteologeja rajoitetumpiin tehtäviin vailla arvostusta.

Eeva-Leenan työala oli aluksi yli kaksi vuosikymmentä seurakunnan lapsityö. Hän vastasi päiväkerhojen ohjaajien työn organisoinnista ja koulutusvalmiuksista, työn edellytyksistä sekä heidän kanssaan lapsityön tapahtumista. Työn ideointiin liittyvät asiat olivat osa myös tuolloin perheettömänä eläneen Eeva-Leenan vapaa-aikaa. Hän tuli tunnetuksi taidoistaan järjestellä työtä ja luoda sille edellytyksiä.

Nämä taidot pääsivät oikeuksiinsa myös Eeva-Leenan toimiessaan runsaan vuosikymmen ajan Mikkelin keskustan vastaavana aluekappalaisena. Häntä käytettiin myös kirkkoherran viransijaisena.

Eeva-Leena oli seurakunnan työyhteisössä hillitty mutta määrätietoinen taustavaikuttaja. Kokeneen aikuisen ystävällinen, vähäeleinen tuki ja opastaminen oli nuorille työtovereille merkittävää. Eeva-Leena tunsi monipuolisesti paikkakuntalaisia ja kaupungin verkostoja. Sen pohjalta hän oli valmis antamaan myös esimiehilleen tietoja ja tukea ratkaisujen pohjaksi.

Herännäisyys oli oma hengellinen koti Eeva-Leenalle niin kuin vuodesta 1989 hänen puolisolleen Kaleville. Hänestä heijastui sisäistyneenä suomalainen, perinteisellä tavalla uskon perusteista kiinni pitävä ja yksinkertaista uskonharjoitusta vaaliva kristillisyys.

Eläkevuosina hänessä sai yhä enemmän tilaa ahkera lukija. Hänen ja Kalevin koti ja sen puutarha tarjosivat myös ahkeruudelle kohteen. Keskustelut läheisten ystävien kanssa kertoivat Eeva-Leenan valppaudesta ajan tapahtumien ja elämänvaiheiden seuraamiseen.

Eeva-Leenaa jäi kaipaamaan hänen puolisonsa Kalevi. Eeva-Leenaa muistavat hänen muistoaan siunaten myös sukulaiset ja harrastuksissa sekä seurakunnassa hänelle läheiset ystävät.
 

Voitto Huotari
Kirjoittaja on Eeva-Leena Kokon työtoveri ja ystävä.

5.7.2021 14.24